Tijdlijn

 1. Afgerond: Studie naar mogelijke varianten verkeersafwikkeling Groesbeek-A73

  Studie naar mogelijke varianten verkeersafwikkeling Groesbeek-A73 (Grontmij). Raad besluit om 5 varianten nader te verkennen. 2006.

 2. Afgerond: Vervolgstudie verkeersontwikkeling Groesbeek-A73

  Stadsregio Arnhem-Nijmegen doet samen met Groesbeek, Heumen en Mook en Middelaar Vervolgstudie verkeersontwikkeling Groesbeek-A73 (Goudappel Coffeng). 2008.

 3. Afgerond: Variant 5a wordt verder uitgewerkt, maar er blijkt onvoldoende draagvlak, vanwege de hoge kosten

  Variant 5a wordt verder uitgewerkt, maar er blijkt onvoldoende draagvlak, vanwege de hoge kosten (Provincie en Groesbeek trekken zich terug). Uitwerking 5a-lightvariant lijkt ook onhaalbaar. 2013.

 4. Afgerond: Raad stemt in met Startnotitie Ecozone Molenhoek

 5. Afgerond: Raad stemt in met Mobiliteitsplan 2021

  Raad stemt in met Mobiliteitsplan 2021, met verkeersvraagstukken Ecozone. (zie raadsvergadering 4 maart 2021(externe link)). Maart 2021.

 6. Afgerond: Regionaal verkeerskundig onderzoek naar de bereikbaarheid van Nijmegen aan de zuidflank

  Regionaal verkeerskundig onderzoek naar de bereikbaarheid van Nijmegen aan de zuidflank, de verkeersstromen (intensiteiten) in het gebied en de mogelijkheid van de inzet van (mobiliteits)hub’s (verknopen mobiliteiten). Eind 2021.

 7. Afgerond: Onafhankelijk lokaal verkeersonderzoek

  Onafhankelijk verkeersonderzoek door Mook en Middelaar i.s.m. stakeholders, naar de oplossing(en) om de overlast van het doorgaande verkeer (A73-Berg en Dal), terug te dringen, dan wel te beëindigen. De resultaten van het onderzoek zijn op 7 december 2022 door Sweco gepresenteerd in de commissie Grondgebied(externe link)

 8. Nog te doen: Vervolgstappen bepalen

  In de raad van maart 2023 is het rapport van Sweco besproken met daarbij voorstellen voor het vervolg. Hierbij zijn de reacties op de vragen die de fracties (schriftelijk) hebben gesteld meegenomen, én de vragen / standpunten van de stakeholders inclusief een reactie daarop. Afgesproken is dat het college eerst de regio in zou gaan voor (financiële) hulp, met het lokaal verkeersonderzoek op zak. In de raad van 14 maart 2024 wordt een besluit genomen over de vervolgstappen. Het collegevoorstel vindt u bij de commissiestukken van 6 maart(externe link)

 9. Nog te doen: Start proces gebiedsprogramma

  Start proces gebiedsprogramma. Nader te plannen.

 10. Nog te doen: Raad stelt gebiedsprogramma vast

  Raad stelt gebiedsprogramma vast. Nader te plannen.

 11. Nog te doen: Start realisatie (deel)projecten

  Start realisatie (deel)projecten. Nader te plannen.

 12. Nog te doen: Oplevering Spoorzone Molenhoek

  Oplevering Spoorzone Molenhoek. Nader te plannen.