Tijdlijn

Wie interesse heeft in een woning kan het best molenhoek-zuid.nl(externe link) in de gaten houden.

 1. Afgerond: Tekenen intentieovereenkomst -

  Gemeente tekent intentieovereenkomst met 3 ontwikkelaars voor gebiedsontwikkeling Molenhoek Zuid. De overeenkomst geeft de partijen een jaar de tijd om te onderzoeken of deze plannen haalbaar zijn.

 2. Afgerond: Opstellen Gebiedsvisie -

  Ontwerpbureau CB5 stelt een Gebiedsvisie op, op basis van een inventarisatie van het plangebied en gesprekken met in- en aanwonenden

 3. Afgerond: Bijpraten raad -

  Bijpraten raad over conceptvisie.

 4. Afgerond: Gebiedsvisie Molenhoek Zuid 4 weken ter inzage -

  Gebiedsvisie Molenhoek Zuid 4 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen hierop reageren

 5. Afgerond: Opiniërende behandeling gebiedsvisie in Commissie Grondgebied -

 6. Afgerond: Gebiedsvisie Molenhoek Zuid ter advisering besproken in de Commissie Grondgebied. -

  Gebiedsvisie Molenhoek Zuid ter advisering besproken in de Commissie Grondgebied(externe link).

 7. Afgerond: Behandelen, bespreken en vaststellen Gebiedsvisie door raad. -

 8. Afgerond: Opstellen ontwerpbestemmingsplan Molenhoek Zuid.

  Opstellen ontwerpbestemmingsplan Molenhoek Zuid. In 2022. Op basis van de vastgestelde gebiedsvisie brengt de projectorganisatie - gemeente en samenwerkende ontwikkelaars - de locatie verder in beeld. Belangrijk onderdeel: het participatieproces, met informatieavonden, verdiepingsenquêtes  en een klankbordgroep. Meer informatie via: www.molenhoek-zuid.nl(externe link)

 9. Afgerond: Ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen hierop reageren.

  Ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. De stukken zijn digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Type bij plannaam Molenhoek Zuid in.

 10. Afgerond: Beantwoording reacties

  Gemeente beantwoord alle ontvangen reacties op het ontwerpbestemmingsplan

 11. Afgerond: Maart/april: behandelen, bespreken en vaststellen bestemmingsplan door raad.

  De raad heeft het bestemmingsplan op 20 april 2023 (externe link)vastgesteld.

 12. Nog te doen: Juni: bestemmingsplan onherroepelijk

  Zodra het bestemmingsplan (na 6 weken) onherroepelijk is, starten de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de locatie en voor de ontwerpfase.

 13. Nog te doen: Eerste kwartaal 2024: saneren en slopen bedrijventerrein

  In het eerste kwartaal van 2024 start Van de Klok, Jansen Bouwontwikkeling en Exploitatiemaatschappij Molenhoek met het saneren en slopen van het bedrijventerrein. 

 14. Nog te doen: Zomer 2024: eerste schop de grond in

  In de zomer van 2024 zou de eerste schop de grond in kunnen gaan.

 15. Nog te doen: Halverwege 2025: eerste woningen opgeleverd

  Houd de voortgang in de gaten via www.molenhoek-zuid.nl(externe link)