Tijdlijn

Wie interesse heeft in een woning kan het best molenhoek-zuid.nl(externe link) in de gaten houden.

 1. Afgerond: Tekenen intentieovereenkomst -

  Gemeente tekent intentieovereenkomst met 3 ontwikkelaars voor gebiedsontwikkeling Molenhoek Zuid. De overeenkomst geeft de partijen een jaar de tijd om te onderzoeken of deze plannen haalbaar zijn.

 2. Afgerond: Opstellen Gebiedsvisie -

  Ontwerpbureau CB5 stelt een Gebiedsvisie op, op basis van een inventarisatie van het plangebied en gesprekken met in- en aanwonenden

 3. Afgerond: Bijpraten raad -

  Bijpraten raad over conceptvisie.

 4. Afgerond: Gebiedsvisie Molenhoek Zuid 4 weken ter inzage -

  Gebiedsvisie Molenhoek Zuid 4 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen hierop reageren

 5. Afgerond: Opiniërende behandeling gebiedsvisie in Commissie Grondgebied -

 6. Afgerond: Gebiedsvisie Molenhoek Zuid ter advisering besproken in de Commissie Grondgebied. -

  Gebiedsvisie Molenhoek Zuid ter advisering besproken in de Commissie Grondgebied(externe link).

 7. Afgerond: Behandelen, bespreken en vaststellen Gebiedsvisie door raad. -

 8. Momenteel bezig: Opstellen ontwerpbestemmingsplan Molenhoek Zuid.

  Opstellen ontwerpbestemmingsplan Molenhoek Zuid. In 2022. Op basis van de vastgestelde gebiedsvisie brengt de projectorganisatie - gemeente en samenwerkende ontwikkelaars - de locatie verder in beeld. Belangrijk onderdeel: het participatieproces, met informatieavonden, verdiepingsenquêtes  en een klankbordgroep. Meer informatie via: www.molenhoek-zuid.nl(externe link)

 9. Nog te doen: Ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen hierop reageren.

  Ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen hierop reageren. Nog nader in te plannen

 10. Nog te doen: Behandelen, bespreken en vaststellen ontwerpbestemmingsplan door raad.

  Behandelen, bespreken en vaststellen ontwerpbestemmingsplan door raad. (Duurt afhankelijk van procedure en eventueel beroep maximaal anderhalf jaar). Nog nader in te plannen

 11. Nog te doen: Start bouw

  Vanaf Q1 2023 - Ontwikkeling eerste fase

  Q3 2023 - Verkoop eerste fase

  Q2 2024 - Bouw eerste fase