Tijdlijn Ecozone
Activiteit Tijdspad

Studie naar mogelijke varianten verkeersafwikkeling Groesbeek-A73 (Grontmij).

Raad besluit om 5 varianten nader te verkennen.
2006
Stadsregio Arnhem-Nijmegen doet samen met Groesbeek, Heumen en Mook en Middelaar Vervolgstudie verkeersontwikkeling Groesbeek-A73 (Goudappel Coffeng) 2008

Variant 5a wordt verder uitgewerkt, maar er blijkt onvoldoende draagvlak, vanwege de hoge kosten (Provincie en Groesbeek trekken zich terug).

Uitwerking 5a-lightvariant lijkt ook onhaalbaar.
2013
Raad stemt in met Startnotitie Ecozone Molenhoek (zie raadsvergadering 18 november 2020) November 2020
Raad stemt in met Mobiliteitsplan 2021, met verkeersvraagstukken Ecozone. (zie raadsvergadering 4 maart 2021 Maart 2021
Regionaal verkeerskundig onderzoek naar de bereikbaarheid van Nijmegen aan de zuidflank, de verkeersstromen (intensiteiten) in het gebied en de mogelijkheid van de inzet van (mobiliteits)hub’s (verknopen mobiliteiten). Eind 2021
Onafhankelijk verkeersonderzoek door Mook en Middelaar i.s.m. stakeholders, naar de oplossing(en) om de overlast van het doorgaande verkeer (A73-Berg en Dal), terug te dringen, dan wel te beëindigen. 2022
Start proces gebiedsprogramma Nader in te plannen
Raad stelt gebiedsprogramma vast Idem
Start realisatie (deel)projecten Idem
Oplevering Ecozone Molenhoek Idem