Tijdlijn

 1. Afgerond: Studie naar mogelijke varianten verkeersafwikkeling Groesbeek-A73

  Studie naar mogelijke varianten verkeersafwikkeling Groesbeek-A73 (Grontmij). Raad besluit om 5 varianten nader te verkennen. 2006.

 2. Afgerond: Vervolgstudie verkeersontwikkeling Groesbeek-A73

  Stadsregio Arnhem-Nijmegen doet samen met Groesbeek, Heumen en Mook en Middelaar Vervolgstudie verkeersontwikkeling Groesbeek-A73 (Goudappel Coffeng). 2008.

 3. Afgerond: Variant 5a wordt verder uitgewerkt, maar er blijkt onvoldoende draagvlak, vanwege de hoge kosten

  Variant 5a wordt verder uitgewerkt, maar er blijkt onvoldoende draagvlak, vanwege de hoge kosten (Provincie en Groesbeek trekken zich terug). Uitwerking 5a-lightvariant lijkt ook onhaalbaar. 2013.

 4. Afgerond: Raad stemt in met Startnotitie Ecozone Molenhoek

  Raad stemt in met Startnotitie Ecozone Molenhoek (zie raadsvergadering 18 november 2020). November 2020.

 5. Afgerond: Raad stemt in met Mobiliteitsplan 2021

  Raad stemt in met Mobiliteitsplan 2021, met verkeersvraagstukken Ecozone. (zie raadsvergadering 4 maart 2021). Maart 2021.

 6. Afgerond: Regionaal verkeerskundig onderzoek naar de bereikbaarheid van Nijmegen aan de zuidflank

  Regionaal verkeerskundig onderzoek naar de bereikbaarheid van Nijmegen aan de zuidflank, de verkeersstromen (intensiteiten) in het gebied en de mogelijkheid van de inzet van (mobiliteits)hub’s (verknopen mobiliteiten). Eind 2021.

 7. Nog te doen: Onafhankelijk verkeersonderzoek

  Onafhankelijk verkeersonderzoek door Mook en Middelaar i.s.m. stakeholders, naar de oplossing(en) om de overlast van het doorgaande verkeer (A73-Berg en Dal), terug te dringen, dan wel te beëindigen. 2022.

 8. Nog te doen: Start proces gebiedsprogramma

  Start proces gebiedsprogramma. Nader te plannen.

 9. Nog te doen: Raad stelt gebiedsprogramma vast

  Raad stelt gebiedsprogramma vast. Nader te plannen.

 10. Nog te doen: Start realisatie (deel)projecten

  Start realisatie (deel)projecten. Nader te plannen.

 11. Nog te doen: Oplevering Ecozone Molenhoek

  Oplevering Ecozone Molenhoek. Nader te plannen.