Het tellen van de stemmen, uitgebracht in de stembureaus op 16 maart, start na 21:00 uur. De in de stembureaus voor vervroegd stemmen (op 14 en 15 maart) uitgebrachte stemmen worden door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen geteld op een door B&W vast te stellen tijdstip en locatie.