Wat is het?

Als u studeert en een beperking heeft, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met een studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug. Zo voorkomt u dat u meer moet lenen.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de studietoeslag als u:

 • 15 jaar of ouder bent
 • recht heeft op studiefinanciering of een bijdrage
 • geen of weinig eigen vermogen heeft
 • door een structurele medische beperking niet kan bijverdienen naast uw studie

Wat moet ik doen?

U vraagt de studietoeslag aan bij de gemeente.

Wat heb ik nodig?

 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • de in het aanvraagformulier gevraagde documenten

Hoelang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de studietoeslag krijgt. De gemeente kan deze termijn verlengen, omdat het formulier niet volledig is ingevuld, documenten ontbreken of het onderzoek meer tijd nodig heeft.
 • In het bericht dat u krijgt, staat ook hoeveel toeslag u ontvangt en of dit in 1 keer, of maandelijks aan u wordt uitbetaald.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

De (minimale) hoogte van de studietoeslag is per leeftijdscategorie:

Bedragen per 1 januari 2024

 • 21-jarigen en ouder: € 352,80
 • 20-jarigen: € 282,23
 • 19-jarigen: € 211,67
 • 18-jarigen: € 176,40
 • 17-jarigen: € 139,35
 • 16-jarigen: € 121,71
 • 15-jarigen: € 105,84

Vrijlating stagevergoeding en vermogen

De studenten die studietoeslag ontvangen en die in het kader van hun studie inkomsten ontvangen uit een stage, behouden deels het recht op de studietoeslag.  Als de stagevergoeding meer is dan € 211,67 dan wordt  het deel dat hoger is dan € 211,67  van de studietoeslag afgetrokken. 

Het vermogen van de student of de ouders heeft geen invloed op de studietoeslag. 

Aanvragen

U kunt de studietoeslag hier aanvragen: Aanvragen studietoeslag.