Wat is het?

Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de individuele studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug. Zo voorkomt u dat u meer moet lenen.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de studietoeslag als:

  • U als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat bent naast de studie inkomsten te ververwerven en;
  • U studiefinanciering ontvangt op grond van de WSF, niet zijnde levenlanglerenkrediet, of een tegemoetkoming krijgt op grond van de WTOS en
  • U geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wajong

Wat moet ik doen?

U vraagt de individuele studietoeslag aan bij de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • De in het aanvraagformulier gevraagde documenten

Hoe lang duurt het?

  • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de individuele studietoeslag krijgt. De gemeente kan deze termijn verlengen, omdat het formulier niet volledig is ingevuld, documenten ontbreken of het onderzoek meer tijd nodig heeft.
  • In het bericht dat u krijgt, staat ook hoeveel toeslag u ontvangt en of dit in één keer of maandelijks aan u wordt uitbetaald.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Bedrag van de studietoeslag

Het bedrag van de studietoelage is afhankelijke van uw leeftijd. In onderstaande tabel staan de bedragen per maand per leeftijd.

Bedragen per maand per leeftijd
Leeftijd
21- jarigen en ouder€ 328,59
20-jarigen€ 262,87
19-jarigen€ 197,15
18-jarigen€ 164,30
17-jarigen€ 129,79
16-jarigen€ 113,36
15-jarigen€   98,58

Betaling

Als u recht heeft, dan betalen we de studietoeslag per maand uit.

Meestal keuring

Wij zullen u meestal aanmelden voor een keuring door een onafhankelijke arts of arbeidsdeskundige. De gemeente betaalt de kosten van de keuring.

Online aanvraag

U kunt hier het aanvraagformulier studietoeslag invullen. 

Hulp nodig?

Vindt u het lastig om digitaal uw formulier in te vullen, dan kunt u hulp vragen in uw persoonlijke omgeving. Is er niemand die u kan helpen, dan kunt u terecht bij de formulierenbrigade van de SSHB. Meer informatie hierover kunt u krijgen per telefoon op nummer (06) 23 84 29 64 of kijk op https://www.sshbsupport.nl/formulierenbrigade(externe link)

Heeft deze informatie u geholpen?