Als u geen mogelijkheid ziet om een stem uit te brengen tijdens de verkiezingen, dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Iedereen met kiesrecht kan een stempas laten omzetten in een volmachtbewijs. De persoon die u machtigt, kan de volmachtsstem (maximaal 2 volmachten) alleen tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Een andere kiezer machtigen

U kunt op 2 manieren iemand vragen om voor u te stemmen:

  • via uw stempas (onderhandse volmacht)
  • via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

De schriftelijke volmacht kunt u niet meer intrekken.

Aanvragen schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kan op drie manieren worden aangevraagd:

Digitaal aanvragen

Vraag het volmachtsbewijs digitaal aan. U kunt het ingevulde formulier mailen naar verkiezingen@mookenmiddelaar.nl. Dit kan vanaf woensdag 11 oktober 2023 tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023. (Indien u op het laatste moment een Verzoek om bij volmacht te stemmen wilt aanvragen, moet u er rekening mee houden dat het volmachtsbewijs aan de balie moet worden opgehaald.)

Schriftelijk

Gebruik voor de schriftelijke aanvraag het formulier Verzoek om bij volmacht(externe link) te stemmen. U kunt het ingevulde formulier opsturen naar verkiezingen@mookenmiddelaar.nl. of via de post naar:

  • Gemeente Mook en Middelaar
  • Team Verkiezingen
  • Postbus 200
  • 6585 ZK Mook

De aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 zijn ontvangen door de gemeente. (Indien u op het laatste moment een Verzoek om bij volmacht te stemmen wilt aanvragen, moet u er rekening mee houden dat het volmachtsbewijs aan de balie moet worden opgehaald.)

Balie

Maak online  een afspraak om een Verzoek om bij volmacht te stemmen aan de balie aan te vragen. Dit kan vanaf woensdag 11 oktober 2023 tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023 12.00 uur.