De Startnotitie Ecozone Molenhoek vormt onderdeel van de Strategische agenda van onze gemeente. Aanleiding is de wens van de gemeenteraad om de spoorzone, de strook grond ten oosten van het station Mook-Molenhoek, van bedrijfsbestemming om te zetten naar natuurbestemming. In de Startnotitie leest u meer over de intenties van deze integrale gebiedsontwikkeling en de deelprojecten die hieronder vallen. Ook worden de grenzen, kaders, thema’s en kansen van het project aangegeven. In de startnotitie staan verder de projectorganisatie, financiën en een globale planning. U kunt de Startnotitie Ecozone Molenhoek hier lezen.