Wat is het?

Met de Starterslening leent u op een verantwoorde manier nét dat beetje extra waardoor u uw eerste droomhuis toch kunt kopen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en het bedrag dat u bij uw bank kunt lenen. De Starterslening is dus een aanvulling van uw gemeente of provincie op uw eerste hypotheek. De hoogte van de starterslening is maximaal € 56.000 en kan alleen verstrekt worden bij het in eigendom verkrijgen van de eerste woning.

Hoe werkt het?

De Starterslening bestaat uit twee delen:

  1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
  2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af. Indien u na 3 jaar geen voldoende inkomen heeft op de lasten van de Starterslening + Combinatielening te betalen kunnen de rente en/of aflossingen aangepast worden aan uw inkomen. Zodat u nooit hogere lasten heeft dan welke u echt kunt betalen.

Wat moet ik doen?

In de gemeentelijke Verordening Starterslening Mook en Middelaar 2022 staan de voorwaarden waaraan moeten worden voldaan om in aanmerking te komen voor een starterslening.

Wat moet ik meenemen?

Hoe vraag ik een starterslening aan?

Om in aanmerking te komen voor een starterslening kunt u een verzoek indienen voor een starterslening gericht bij het college van B&W. Wanneer uw verzoek voldoet aan onze voorwaarden krijgt u een toewijzing en kunt u uw aanvraag voortzetten bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het verzoek om in aanmerking te komen voor de starterslening zal in ieder geval de volgende informatie moeten bevatten:

  • Persoonsgegevens aanvrager(s); naam, adres, geboortedatum, (gezamenlijk) jaarinkomen (van het afgelopen jaar);
  • Gegevens aan te kopen woning (adres, prijs v.o.n.).