De gemeente streeft naar een prettige en veilige leefomgeving voor haar inwoners, waar ze fijn wonen, werken en recreëren. Daarom heeft de gemeente advies- en ingenieursbureau Sweco opdracht gegeven om een verkeersonderzoek te doen naar de doorstroming, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid als gevolg van het verkeer tussen Groesbeek en de A73. Sweco gaat als onafhankelijk adviesbureau met een frisse blik de huidige verkeerssituatie op de doorgaande verkeersroutes onderzoeken. En: samen met de diverse stakeholders zoals bewoners, ondernemers, organisaties, gemeenten en provincies op zoek naar mogelijke oplossingen en maatregelen.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 3 fasen waarbij het participatieproces en inhoudelijk proces hand in hand samengaan. Binnen het participatieproces worden de stakeholders op verschillende momenten uitgenodigd om input te geven.

Fase 1

In fase 1 maken we een analyse van de huidige verkeerssituatie. Een belangrijk element in deze analyse zijn ervaringen. Door middel van het houden van interviews met de vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders gaan we deze ervaringen verzamelen. Tegelijkertijd starten ook inhoudelijke werkzaamheden. Zo heeft Sweco in april verkeerstellingen uitgevoerd en samen met de gemeente de verschillende trajecten bezocht. In de maand mei voeren we een analyse uit naar verkeersveiligheid, milieu en geluid. Fase 1 ronden we eind juni af met het samenstellen van een focusgroep die zal bestaan uit de vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders. Deze focusgroep wordt tijdens een fysieke bijeenkomst geraadpleegd over de resultaten uit fase 1. Via een  nieuwsbrief op de website van de gemeente Mook en Middelaar informeren we alle betrokkenen over de stand van zaken.

Fase 2

In fase 2 werken we de doelstellingen en oplossingsrichtingen verder uit. De oplossingsrichtingen worden gevisualiseerd, waarbij ook de effecten op verkeer, milieu en geluid, en de kosten in beeld worden gebracht. We bespreken de oplossingsrichtingen samen met de focusgroep en finetunen waar nodig op details. De bevindingen uit deze focusgroep worden verwerkt om zo te komen tot de voor te stellen oplossingen in fase 3. De planning is om deze fase medio juli af te ronden. De resultaten worden opgenomen in een tweede nieuwsbrief aan alle betrokkenen.

Fase 3

In fase 3 leggen we de oplossingsrichtingen, na het zomerreces, ter besluitvorming voor aan het college van burgemeester en wethouders. Ook presenteren we het rapport aan de gemeenteraad. Het  eindresultaat wordt dit najaar gepubliceerd op de website van de gemeente.

Contact

De stakeholders hebben inmiddels een mail ontvangen. Heeft u geen e-mail van ons met brief ontvangen of wilt u als bewoner uw mening doorgeven, anders dan via de dorps- en/of wijkraad, meld dit dan vóór 20 mei 2022 bij Sweco door een mail te sturen naar wouter.vanhaperen@sweco.nl