Standplaatsvergunning, Vierdaagse

Wat is het?

Wilt u tijdens de Vierdaagse goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een Standplaatsvergunning Vierdaagse aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De aanvragen voor een standplaats tijdens de Vierdaagse moeten voor 31 maart van het lopende jaar ingediend zijn. Alle aanvragen worden na 31 maart gelijktijdig, op volgorde van binnenkomst, afgehandeld. Aanvragers mogen hun voorkeur voor een locatie aangeven, dit is echter geen garantie voor toewijzing van de plaats.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier Vierdaagse Standplaatsvergunning (zie tabblad formulieren). Geef bij uw aanvraag de volgende informatie door:

  • welke goederen of diensten u verkoopt
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening)
  • op welk(e) dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken
  • kopie legitimatie
  • kopie verzekeringsbewijs
  • foto van de kraam
  • toestemming van eigenaar grond

Wat kost het?

Leges € 87,80 per dag (peil 2023) voor iedere dag waarop de standplaats krachtens de vergunning mag worden ingenomen.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken, na 31 maart, bericht of u de vergunning krijgt. Is er een wachtlijst of heeft de gemeente een maximum ingesteld? Dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken