Spoorzone in het kort

Rondom en in natuurgebied de Heumense Schans vinden allerlei ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Er liggen onder andere mogelijkheden voor:

  • natuurontwikkelingen
  • verbetering van verkeerssituaties
  • verduurzaming en vergroening van de omgeving
  • het versterken van de leefbaarheid

In samenhang ontwikkelen

Redenen genoeg om de projecten en wensen binnen dit gebied met elkaar te verbinden en hiervoor een integraal gebiedsprogramma op te stellen. De omgeving tussen Mook en Molenhoek met de Heumense Schans daartussen is prachtig, maar kan een opwaardering en meer samenhang gebruiken, zodat we komen tot een nog mooier, veiliger en volledig ontwikkelde zone: Spoorzone Molenhoek. 

Plattegrond met de scope van de Ecozone: natuurgebied de Heumense Schans en de daar aangrenzende wegen, activiteiten en objecten.

Verbindingen leggen

Spoorzone Molenhoek brengt diverse thema’s en (deel)projecten samen. Bedoeling is dit gebied zo integraal mogelijk te benaderen, zodat we het totale gebied versterken.

Projecten die onderdeel uitmaken van de Ecozone zijn:

  • Natuurbegraafplaats
  • Jachtslot renovatie
  • Nieuw spoorviaduct Heumensebaan
  • Faunavoorziening Groesbeekseweg en Heumensebaan
  • Verkeersvraagstuk A73-Groesbeek

Samen met stakeholders

De gemeente is voor de gebiedsontwikkeling Spoorzone Molenhoek initiatiefnemer, maar zoekt de samenwerking op met de stakeholders in dit gebied. In verschillende fases worden deze stakeholders betrokken bij het opstellen van een uitvoeringsplan en de daadwerkelijke uitvoering hiervan.