Tijdens het Nieuwjaarsconcert van Harmonie Erica op zondag 8 januari 2023 heeft burgemeester mr. drs. W. Gradisen de gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een speld van verdienste uitgereikt aan de heer Jos Doumen (geboren in Eijsden op 28 april 1958), wonende te Mook. De uitreiking vond tot verrassing van de gedecoreerde plaats tijdens het concert in het dorpshuis ’t Môks Café. 

Actief bestuurslid

Mevrouw Doumen, Jos Doumen en burgemeester Gradisen

De heer Jos Doumen is vanaf 2004 als bestuurslid actief geweest voor Harmonie Erica. En van die 19 jaar in het bestuur maar liefst 15 jaar als penningmeester. Naast het penningmeesterschap was hij tevens actief betrokken bij acties, optredens en concerten. Zo heeft hij onder andere deel uitgemaakt van de sponsorcommissie, de fondswerving en recent nog van de jubileumcommissie rondom het 125- jarig bestaan van de Harmonie. Hij was rond het jubileum de grote animator van de succesvolle bier- en wijnactie.  

Penningmeesterschap

Op voordracht van onder andere het nieuwe bestuur, onder voorzitterschap van Jan Lukassen, is bij de gemeente een speld van verdienste aangevraagd. Het penningmeesterschap van een grote veelomvattende vereniging als Harmonie Erica is een zware functie. Het penningmeesterschap vraagt wekelijks vele uren tijd voor de diverse financiële transacties en bijbehorende administratie. Daarnaast is er periodiek additioneel werk waar het gaat om de jaarlijkse begroting, de jaarlijkse kascontrole en de financiële verslaglegging (financieel jaarverslag, presentatie jaarcijfers tijdens de Algemene Leden Vergadering enz.). Jos Doumen wordt geroemd om zijn precisie en nauwkeurigheid als penningmeester.

Gezonde financiële basis

Hij ging als penningmeester tevens met zijn tijd mee. Toen de donateursacties terug liepen, omdat mensen steeds minder contant geld in huis hebben, voerde hij de mogelijkheid in van mobiele pinautomaten. Deze konden worden bediend met een mobiele telefoon. Ook de verschillende contacten met o.a. de bond, gemeente en andere instanties rondom financiële of subsidieaspecten werden door hem verzorgd. Het penningmeesterschap heeft de heer Doumen al die jaren als onbezoldigd vrijwilliger uitgevoerd. Hij heeft in al die jaren (en dat was niet altijd gemakkelijk) gezorgd voor een gezonde financiële basis.

Fundament onder een vereniging 

Burgemeester Gradisen gaf aan dat voor mensen van buiten het penningmeesterschap nogal eens wordt gezien als saai. Hij voegde eraan toe dat “het financiële plaatje wel het fundament is onder een vereniging”. Er kan zelfs worden gesteld dat daardoor het nieuwe bestuur in financieel opzicht een redelijk goede start kan hebben. Mede daardoor kan Harmonie Erica, in een tijd waarin het voor veel verenigingen moeilijk is om het bestaansrecht te behouden, verder werken aan het uitbouwen van de vereniging. Samen met de leden wordt er hard gewerkt om deze belangrijke muziekvereniging voor de leefbaarheid en sociale binding binnen de Mooks/Molenhoekse gemeenschap te behouden voor de toekomst.

Band met Harmonie Erica

Tot slot werd vermeld dat Jos Doumen ook in de nabije toekomst een band behoudt met Harmonie Erica. Zo speelt hij zelf bij het opleidingsorkest en is tevens lid van de commissie jeugd, opleiding en werving. Burgemeester Gradisen gaf aan dat een gemeentelijke speld van verdienste “volkomen terecht is als blijk van waardering en als dank voor de jarenlange volstrekt belangeloze en omvangrijke inzet van de heer Doumen voor Harmonie Erica”.