Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Sportvereniging Eendracht’30 op zondag 8 januari 2023 heeft burgemeester mr. drs. W. Gradisen de gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een speld van verdienste uitgereikt aan de heer Charles Eltink (geboren in Mook op 07 september 1964) wonende te Molenhoek. De uitreiking vond tot verrassing van de gedecoreerde plaats tijdens de receptie op Sportpark De Maasvallei.

Gouden jubilaris

De heer Eltink is al vanaf augustus 1972 (!) lid van Sportvereniging Eendracht’30. Kort geleden is hij als zogenaamde gouden jubilaris vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap door de vereniging nog in het zonnetje gezet. Na zijn juniorentijd was Charles Eltink enkele jaren jeugdleider. Daarnaast maakte hij als voetballer lange tijd deel uit als speler van het 1ste en 2de elftal. Daarna bleef hij lang actief als speler van lagere seniorenteams en veteranen totdat blessures dit verder verhinderden.

Charles Eltink en burgemeester Gradisen

Voorzitter

In 2009 werd Charles Eltink voorzitter van Eendracht op voordracht van zijn voorganger. Een stevige functie die veel tijd vraagt. Eén van de eerste zaken die hij als voorzitter op zijn bordje kreeg was de privatisering van de velden en de keuze voor een kunstgrasveld. Kunstgras was volgens de voorzitter toen al onontbeerlijk voor een vereniging als Eendracht om op die manier op een goed en stabiel niveau trainingen te kunnen geven aan jeugd en de selectie van het 1ste elftal. De laatste twee jaar is het opnieuw realiseren van een kunstgrasveld weer een extra tijdsinvestering geweest. Nu als “tweede klasser” is het des te meer noodzakelijk. Eendracht heeft in de rijke geschiedenis vanaf de oprichting in 1930 nog nooit op zo’n hoog niveau gevoetbald. Burgemeester Gradisen gaf aan dat Charles Eltink daarmee nu reeds “een legendarische voorzitter is geworden”.

Initiatieven

In veel opzichten loopt de heer Eltink met initiatieven voorop. Zo is hij de aanjager van het  meiden/vrouwenvoetbal bij Eendracht. Hij trainde een aantal seizoenen zelf het jeugdmeidenteam. Dit was zo succesvol dat er stap voor stap meer meidenteams bij kwamen en het niveau hoger werd. Vervolgens nam hij tevens het initiatief om bij de jeugdafdeling een voetbaltechnische commissie in te stellen met daar eveneens als doelstelling het niveau van trainers en spelers op een hoger plan te brengen.

Ontvangst gasten

Als voorzitter was hij vanaf het begin al van mening dat de leden en bezoekers moesten worden ontvangen als gasten. Hij was zelf jarenlang als zaterdagcoördinator aanwezig om bezoekende teams te ontvangen. Inmiddels is op zijn initiatief tevens de kantine aangepakt en gemoderniseerd. Onlangs gebeurde hetzelfde met de bestuurskamer.

Coronatijd

In coronatijd slaagde hij er samen met anderen in dat de club toen binnen de mogelijkheden ook kon blijven draaien. Hij zag tijdig in dat in die periode sponsoren dreigden af te haken. Met volle inzet en met nieuwe originele impulsen voor sponsoring wist hij dit tij te keren. Ook de Eendrachtwebsite en Ronduit, het Eendracht clubmagazine, kregen door zijn enthousiasme weer nieuw elan. Met de onlangs verschenen Presentatiegids als aantoonbare bevestiging daarvan.

Eerste aanspreekpunt

Binnen en buiten de vereniging is hij het eerste aanspreekpunt. Een en ander is de vereniging zelf al eerder niet ontgaan. In 2017 werd hij namelijk uitgekozen als de Eendracht clubman van het jaar. De burgemeester noemde Charles Eltink: “een inspirerende voorzitter die zelf graag het voorbeeld geeft wanneer er moet worden aangepakt”. Kortom “een voorbeeldig voorzitter van een vereniging die maar liefst 700 leden heeft bij de voetbal- en korfbalafdelingen. Met een totaal van 300 jeugdige sporters. En dat inmiddels als voorzitter al meer dan 12½ jaar!”.