Het komt regelmatig voor: inwoners die formulieren voor gemeentelijke vergoedingen of kwijtschelding niet of niet goed invullen. Ze lopen hierdoor allerlei regelingen of geldbedragen mis. Om inwoners te helpen, starten de gemeenten Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar in het voorjaar van 2021 samen met een speciale formulierenbrigade.

Inloopspreekuur

De formulierenbrigade gaat 4 keer per maand een inloopspreekuur organiseren: 2 keer in de gemeente Berg en Dal, 1 keer in Heumen en 1 keer in Mook en Middelaar. Inwoners van alle drie de gemeenten kunnen bij alle drie de spreekuren terecht. De exacte locaties en momenten volgen nog.

Wat voor soort hulp?

De hulp van de formulierenbrigade is bedoeld voor inwoners die (financiële) vragen hebben of moeite hebben met het begrijpen en lezen van (online) formulieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren voor sport- of lidmaatschapsvergoedingen voor inwoners met een laag inkomen. Of om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De vraag moet in principe opgelost kunnen worden met één afspraak. Voor mensen die meer begeleiding nodig hebben, is er Stichting Schuldhulpbuddy (SSHB). Die biedt begeleiding bij thuisadministratie of bij vragen over schulden.

Contact met Schuldhulpbuddy

U kunt SSHB bereiken per telefoon op (06) 130 817 34, per e-mail naar info@sshb.nl of kijk op de website www.schuldhulpbuddy.nl. Tot de inloopspreekuren er zijn, kunnen inwoners van de gemeente Mook en Middelaar met vragen over het invullen ook bij SSHB terecht. Graag even bellen voor een afspraak.