Op 11 juli lanceerde Waterschap Limburg het ‘Waterbeeld Limburg’. Dit informatiepunt is gebouwd om mensen sneller en beter te informeren over de meest actuele watersituatie. Het Waterbeeld geeft informatie over waterstanden, neerslagverwachting, droogte en andere bijzonderheden zoals (zwem)waterkwaliteit. Waterbeeld Limburg wordt de komende maanden verder ontwikkeld.

Waarschuwingen ontvangen bij hoogwater

Tijdens een crisis of incident is Waterbeeld Limburg ook het centrale informatiepunt voor de watervragen. Via de app waterstandlimburg en www.waterstandlimburg.nl kunt u ook aangeven dat u actief gewaarschuwd wilt worden bij hoge of lage waterstanden.

Denkt u mee?

Wilt u ook betrokken worden bij de ontwikkeling van het Waterbeeld? Meld u dan aan voor de Waterraad, dit is een klankbordgroep op vrijwillige basis. De Waterraad komt een paar keer per jaar bij elkaar om te spreken over het Waterbeeld, de waterstandenapp en andere vormen van crisiscommunicatie. Aanmelden kan per e-mail via waterraad@waterschaplimburg.nl