Wat is het?

De gemeente Mook en Middelaar wil u helpen wanneer het u zelf niet lukt uw schulden op te lossen. In samenwerking met PLANgroep, een gespecialiseerde instelling op het gebied van schuldhulpverlening, bieden wij u ondersteuning bij het herpakken van de controle, met als uiteindelijk doel dat u (weer) financieel zelfredzaam wordt. De schuldhulpverlening is bedoeld voor bewoners van de gemeente Mook en Middelaar met financiële problemen en/of schulden die van dusdanige omvang (of toenemend) zijn dat men niet langer in staat is zelfstandig de financiële verplichtingen na te komen.

Hoe werkt het?

PLANgroep

PLANgroep begeleidt alle minnelijke schuldhulpverleningstrajecten. Ook verzorgen zij de aanvragen voor toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). PLANgroep voert de schuldhulpverlening uit met inzet van trajecten en/of activiteiten. Voor een geslaagde schuldhulpverlening is volledige medewerking en inzet van u vereist. Voor toelating en gedurende het traject gelden diverse regels. 

Wat moet ik doen?

Voor meer informatie over wat u zelf kunt doen en wat de gemeente voor u kan doen op het gebied van schuldhulpverlening kunt u de folder hieronder raadplegen.

Heeft deze informatie u geholpen?