Schoolmaatschappelijk werk is bereikbaar!

Het zijn onzekere tijden. Niemand weet welke gevolgen het coronavirus precies gaat hebben en hoe lang het gaat duren.  Mocht u als ouder(s) in deze tijd vragen hebben met betrekking tot het gezin?
Ik ben bereikbaar via: m.seijkens@synthese.nl / (06) 36 08 86 09.

Tips en inspiratie voor het gezin

De website https://gezinencorona.nl/regio-nijmegen/  bevat tips en inspiratie voor én door ouders en organisaties. Ouders kunnen zich inschrijven voor een speciale nieuwsbrief die om de dag verzonden wordt.