Om de aarde goed achter te laten voor onze volgende generatie, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit ons afval halen. Het Rijk wil uiteindelijk toe naar een samenleving zonder afval, die draait op herbruikbare grondstoffen. In onze gemeente hebben we dit vertaald naar een doel voor 2030, namelijk: 30 kg huishoudelijk restafval per persoon per jaar en 75% afvalscheiding.

Gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk restafval per persoon per jaar in de gemeente Mook en Middelaar. In 2017 127 kg. In 2022 95 kg. In 2030 30 kg. In 2050 0 kg.

Nog veel te winnen

Op dit moment is zeker de helft van het afval in onze grijze containers nog bruikbaar. Waarom dit afval niet scheiden? Zodat er minder restafval overblijft. Dat is goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Het verbranden van restafval kost namelijk geld, terwijl bijvoorbeeld papier en plastic+ (plastic verpakkingen, blik en pak) - in de huidige marktsituatie - geld opleveren. Mits we het gescheiden aanleveren. Wethouder Holger Rodoe: “Er is nog veel winst te behalen met het goed sorteren van ons afval. Als we dat allemaal goed doen, zorgt dit ervoor dat de afvalstoffenheffing betaalbaar blijft. En: we maken ons klaar voor de toekomst.”

Stap voor stap beter scheiden

Op 30 september 2021 besloot de gemeenteraad in Mook en Middelaar dat we afval stap voor stap beter gaan scheiden.

  1. Stap 1 is inmiddels gezet: afvalinzamelaar Dar haalt sinds 1 januari 2023 minder vaak restafval op, gft is gratis, er zijn 4 centrale overloopcontainers geplaatst en inwoners kunnen voortaan naar meer Dar milieustraten. Dar monitort wat het effect is op de hoeveelheid restafval en de gescheiden afvalstromen.
  2. Ook met stap 2 heeft de raad in 2021 ingestemd: het uitproberen van “omgekeerd inzamelen” in een proefgebied. Dit staat voor 2024 op de planning. Wat betekent dat restafval in een gekozen gebied of wijk niet meer huis-aan-huis wordt opgehaald, maar naar een centrale verzamelcontainer moet worden gebracht. Met deze proef gaat de gemeente kijken of het tot nog betere afvalscheiding leidt.
  3. Na de proef van een jaar beslist de raad in 2025 – op basis van de resultaten van de proef – of de gemeente definitief overgaat naar omgekeerd inzamelen. Dat is dus op dit moment nog niet besloten.

Proefgebied in 2024

Op dit moment is de gemeente zich aan het voorbereiden op het proefgebied voor 2024. Een gebied waar restafval een jaar lang volledig wordt ingezameld via centrale, ondergrondse verzamelcontainers. De gemeente kijkt een jaar lang – in  nauw overleg met de inwoners – wat dit doet met afvalscheiding en het verminderen van restafval. Wat voor- en nadelen van het systeem zijn. En: waar extra aandacht of maatwerk nodig is. De resultaten van de proef worden in 2025 besproken in de raad. Hiervoor gelden heldere criteria die de raad vooraf goedkeurt.

Keuze maken in 2023

Voor de uitvoering van de proef is een gebied in onze gemeente nodig. Wethouder Rodoe: “Wijken die interesse hebben mogen zich altijd bij ons melden. Maar we begrijpen ook dat dit gevoelig ligt. Zo blijkt ook uit gesprekken met de 3 wijk- en dorpsraden en met inwoners uit de focusgroep.” Uiteindelijk zal de raad – op advies van het college – in het najaar van 2023 een gebied kiezen. Dit zal een gebied zijn dat zo representatief mogelijk is. Met minimaal 350 woningen, zowel laag- als hoogbouw, meerdere WOZ-waardes en diverse leeftijdsgroepen. Bij voorkeur liggen de huidige 4 overloopcontainers niet in het proefgebied, omdat dit de resultaten verstoort.

Vertrouwen in onze gemeente

Wethouder Rodoe ziet de proef met vertrouwen tegemoet: “Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren omgekeerd inzamelen ingevoerd, zijn enthousiast én bereiken het gewenste resultaat. Namelijk minder restafval. Natuurlijk is er ook kritiek. Over het te ver moeten lopen met afval, over zakken die naast de container staan, over vervuiling van het gescheiden afval. Want mensen die moeten lopen met hun afval, lijken eerder geneigd om hun restafval bij het plastic of het gft te doen. Dat heeft vooral te maken met gedrag. En gedrag kun je aanpassen. Als je wil. Er zijn altijd mensen die het niet zo nauw nemen met de regels. Maar ik ben ervan overtuigd dat de meeste inwoners van onze gemeente graag hun steentje bijdragen en beter willen scheiden. Wie dat goed doet, zal stukken minder restafval overhouden om weg te brengen. Aan de gemeente en Dar de taak om zo goed mogelijk te communiceren en voor de juiste inrichting en handhaving te zorgen. Dat betekent ook dat we mensen helpen die moeite hebben om hun eigen restafval weg te brengen. Juist dit willen we ook in het proefgebied gaan vormgeven met elkaar.”