In de afgelopen weken heeft belangengroepering BOOMM een flyer verspreid met onjuiste informatie over de wensen van het gemeentebestuur in natuurgebied de Heumense Schans. In dit gebied vinden diverse ontwikkelingen plaats, die we als gemeente bundelen onder de noemer Ecozone Molenhoek. Hieronder valt ook de verbetering van de verkeerssituatie tussen de A73 en Groesbeek. Een urgente zaak, waarvoor we in onze gemeente samen een breed gedragen oplossing moeten vinden.

Plattegrond van het gebied van de Ecozone. Dit is natuurgebied de Heumense Schans en de daaraan grenzende wegen

Onjuistheden flyer

Op de flyer van BOOMM staat dat er opnieuw een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan naar de zogenoemde variant 5a. Dat klopt niet. Het lokale verkeersonderzoek in 2022 is er op gericht om een breed gedragen oplossing te vinden. Alle opties staan open. Het is dus onjuist dat het gemeentebestuur de weg tussen Groesbeek en Molenhoek wil verbreden en doortrekken langs het spoor. En, dat bij het station de spoorwegovergang en het spoorbruggetje voor al het autoverkeer gesloten worden om sluipverkeer tegen te gaan. De gemeente is in gesprek gegaan met BOOMM. U vindt het verslag van dit gesprek hier: www.boomm.info/wethouder-wienhoven/ Het regionale onderzoek waarover wethouder Wienhoven spreekt, staat op onze website: www.mookenmiddelaar.nl/onderzoek-verbinding-a73-groesbeek

Samen doen

Wethouder Wienhoven: “Het is logisch dat de belangen hier uiteenlopen, maar laten we met elkaar in gesprek blijven. En kijken naar mogelijkheden en oplossingen. Niet lijnrecht tegenover elkaar, maar met begrip voor elkaar. Alles ligt nog open. Er is nog niets besloten. En ook niets toegezegd aan wie dan ook. Laten we ook niet vergeten dat dit weliswaar een probleem ín onze gemeente is, maar niet alleen het probleem ván onze gemeente.”

Diverse belangengroepen

In Mook en Molenhoek hebben meerdere inwoners zich georganiseerd in verschillende belangengroepen. Een onafhankelijk bureau zal in de eerste maanden van 2022 met al deze groeperingen spreken over de verkeersproblematiek. Dit participatietraject maakt onderdeel uit van het lokale verkeersonderzoek. Beleidsmedewerker Marlou Heffels: “Ons doel is dat er een oplossing komt, die voor zoveel mogelijk mensen werkt. De verkeerssituatie nu is niet houdbaar. Er zal dus iets moeten gebeuren. Ik hoop dat we dit jaar mooie stappen gaan zetten met elkaar. En dat we elkaar gaan vinden in een aanvaardbare verkeersoplossing voor dit prachtige gebied. Waarna we verder kunnen met de andere onderdelen van de gebiedsvisie Ecozone.”

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Ecozone, ga dan naar de speciale webpagina over dit project: www.mookenmiddelaar.nl/project-ecozone-molenhoek