Om de aarde goed achter te laten voor de volgende generatie, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit ons afval halen. Het Rijk stuurt daarom aan op een transitie van afval naar grondstof om de economie meer circulair te maken. Streven: een afvalloze samenleving in 2050. Mook en Middelaar heeft dit streven vertaald naar 30 kg afval per persoon en 75% afvalscheiding in 2030. In 2021 zaten we op 107 kg afval per persoon. 

Stap voor stap

In Mook en Middelaar gaan wij in de komende twee jaar stap voor stap zo veel mogelijk ons afval scheiden. Dit is nodig om grondstoffen, kosten en energie te besparen. Wist u dat ongeveer 94% van het huishoudelijk afval nog bruikbaar is? Bijna al uw afval kunt u scheiden, zo houdt u minder restafval over. En dat is weer goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Kortom; een win-win situatie.

Samen met inwoners

Dit begint met het scheiden van zoveel mogelijk afval. Het is belangrijk dat afvalscheiding voor de inwoners van Mook en Middelaar zo makkelijk, duurzaam en betaalbaar mogelijk is. En daar hoort ook maatwerk bij. De gemeente wil daarom samen met inwoners kijken hoe we het afval anders gaan inzamelen. Tenslotte beschikt u over de lokale kennis van uw eigen buurt of wijk.

Werksessies ‘anders inzamelen’

Denkt u graag mee over hoe we ons afval anders inzamelen? Bijvoorbeeld over de locaties in een gebied die het beste geschikt zijn voor ondergrondse containers. De gewenste openingstijden van de milieustraat. Hoe we beter GFT kunnen scheiden. Maar ook: welke knelpunten er zijn waarvoor een oplossing op maat moet worden gezocht. Meld u dan vóór 6 juni aan voor de werksessies ‘anders inzamelen’. De werksessies staan gepland op woensdagavond 15 juni, woensdagavond 6 juli en maandagavond 5 september tussen 17.30-21.00 uur. (Voor een versnapering wordt gezorgd.)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan duurzaam@mookenmiddelaar.nl
Vermeld hierbij uw contactgegevens en de straat of wijk waarin u woont. We streven ernaar dat alle kernen van onze gemeente goed vertegenwoordigd zijn. U ontvangt na uw aanmelding een bevestigingsmail van de gemeente met meer informatie.

Informatieavonden

Behalve deze 3 werksessies zullen we in de loop van het project ook inloop informatieavonden (voor omwonenden) organiseren. De besluitvorming over anders inzamelen vindt u op www.mookenmiddelaar.nl/tijdlijn-afvalinzameling