Brug over de Maas

De gemeente Mook en Middelaar ligt in een gebied met een rijke historie. Resten van een villa in Plasmolen en van een brug over de Maas tussen Middelaar en Cuijk geven aan dat de gemeente ook in de Romeinse tijd een belangrijke rol speelde.

Romeinse Villa

Op het landgoed Sint Jansberg in Plasmolen bevinden zich in de bodem de resten van een Romeinse villa uit de 2e eeuw na Chr. In de jaren dertig verrichtte de Leidse archeoloog Braat een uitgebreid onderzoek naar de villaresten. Volgens informatie van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) gaat het hier om de restanten van het grootste tot nu toe bekende Romeinse hoofdgebouw in Nederland. De afmetingen bedragen circa 85 x 24 meter. Deze overblijfselen zijn in 1978 aangewezen als wettelijk beschermd archeologisch rijksmonument. De resten van deze Romeinse villa zijn geconserveerd. Door middel van een informatiebord en een staalconstructie krijgt de bezoeker van beeld van constructie en omvang van de villa.

Romeinse brug

Aan de oever van de Maas nabij de Cuijksesteeg bevinden zich de resten van een Romeinse brug. Deze resten stammen uit de 4e eeuw na Christus. De brug had een lengte van 450 meter. De Romeinse brug is inmiddels door de Staatssecretaris aangewezen als beschermd archeologisch monument. Bij de oever staat een informatiebord waardoor u een indruk krijgt van hoe de brug er destijds moet hebben uitgezien.

Via Romana

In navolging van de eeuwenoude Limesstraat van de Romeinen, die als leger- en ook handelsroute Romeinse nederzettingen en forten met elkaar verbond, is de toeristische cultuurroute Via Romana ontworpen. Ook de gemeente Mook en Middelaar is in deze route opgenomen. Talrijke imposante overblijfselen van de Romeinse cultuur zijn tijdens deze fietsroute te bewonderen.

Begin- en eindpunt van de Via Romana

Begin- en eindpunt van de Via Romana zijn de twee destijds belangrijkste Nederrijnse Romeinse vestigingen Ulpia Noviomagus Batavorum – het huidige Nijmegen – en de Colonia Ulpia Traiana – bij Xanten gelegen –, die beide rond 100 n.C. stadsrechten kregen. Ondanks het verlies aan belangrijkheid van beide steden aan het einde van het Westromeinse Rijk eind 5de eeuw, behield de Limesstraat zijn status als belangrijke handelsstraat tussen Keulen en Nederland, die in de middeleeuwen tot de welvaart van Nederrijnse steden bijdroeg.

Informatie

Meer informatie over deze route is te vinden op www.via-romana.de en over Romeins Plasmolen/Cuijk/Nijmegen is meer te vinden op www.langslimburgsewegen.nl/via_mosae.html