Wat is het?

  • De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

Riool verstopt

Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen.

  • Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen en betaalt de gemeente de kosten.
  • Als de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen.

Wat moet ik doen?

Heeft u een verstopping in uw huisaansluiting op het riool, dan dient u middels het openen van het erfscheidingsputje nabij de erfgrens te bepalen aan welke zijde de verstopping zich bevindt. Voor het bepalen van uw erfscheidingsputje kunt u tekeningen opvragen via Publiekszaken, telefoonnummer (024) 696 91 11.

Acute storing

Ook indien u heeft geconstateerd dat de verstopping op het gemeentelijke deel van de aansluitleiding zit, kunt u contact opnemen met Publiekszaken, (024) 696 91 11. Buiten de werkdagen kunt u in geval van een acute storing bellen met het storingsnummer (06) 54 37 72 04.

Klachten

Indien u klachten heeft over de afvoer van regenwater in uw straat kunt u ook contact opnemen met Publiekszaken, (024) 696 91 11. Gaan uw klachten over een weg die de gemeente niet beheert dan kunt u contact opnemen met de betreffende eigenaar.

Wat moet ik doen?

Meld problemen met het riool altijd bij de gemeente. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Als het gaat om riolering waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is, neem dan contact op met de eigenaar of de verhuurder van het woningblok.

Rioolverstopping oplossen

Laat eerst onderzoeken waar de oorzaak van de verstopping zit. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kunt u opvragen bij de gemeente.

Als de oorzaak op uw grond ligt, dan moet u het probleem oplossen en de kosten betalen.

Vergoeding voor kosten oplossen verstopping

U kunt alleen een vergoeding krijgen voor de door u gemaakte kosten als de oorzaak op gemeentegrond ligt. Informeer hiernaar bij de gemeente.