Wat is het?

  • De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

Riool verstopt

Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen. 

  • Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen en betaalt de gemeente de kosten.
  • Als de de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet  u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen. 

Wat moet ik doen?

Heeft u een verstopping in uw huisaansluiting op het riool, dan dient u middels het openen van het erfscheidingsputje nabij de erfgrens te bepalen aan welke zijde de verstopping zich bevindt. Voor het bepalen van uw erfscheidingsputje kunt u tekeningen opvragen via Publiekszaken, telefoonnummer (024) 696 91 11. 

Acute storing

Ook indien u heeft geconstateerd dat de verstopping op het gemeentelijke deel van de aansluitleiding zit, kunt u contact opnemen met Publiekszaken, (024) 696 91 11. Buiten de werkdagen kunt u in geval van een acute storing bellen met het storingsnummer (06) 54 37 72 04.

Klachten

Indien u klachten heeft over de afvoer van regenwater in uw straat kunt u ook contact opnemen met Publiekszaken, (024) 696 91 11. Gaan uw klachten over een weg die de gemeente niet beheert dan kunt u contact opnemen met de betreffende eigenaar.

Heeft deze informatie u geholpen?