Wat zijn mogelijke oplossingen om de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren op de doorgaande routes tussen Groesbeek en de A73? Die vraag staat centraal in het lokale verkeersonderzoek dat Sweco in opdracht van de gemeente de afgelopen maanden heeft uitgevoerd in samenwerking met een lokale focusgroep. In het onderzoek is rekening gehouden met woningbouwplannen in Molenhoek en Groesbeek. De eerste resultaten zijn op 6 september aan de leden van de focusgroep gepresenteerd. Hun reacties zijn meegenomen in de voorgestelde oplossingen.

Mogelijke oplossingen

Uit het onderzoek blijkt dat het moeilijk is om de verkeersvraag van het doorgaande verkeer A73- Groesbeek te beïnvloeden. Wél zijn er mogelijkheden om de groeiende vraag in de toekomst te beperken en de hoeveelheid lokaal of regionaal gemotoriseerd verkeer te verminderen. Analyses wijzen uit dat van het gemotoriseerd verkeer dat er nu rijdt tot zo’n 25% afstanden aflegt die prima met de (elektrische) fiets af te leggen zijn. Er zijn manieren waarop we het verkeer op de bestaande wegen gelijkmatiger kunnen verdelen. En: manieren waarmee we rijgedrag kunnen beïnvloeden. Zo is er  onder andere voor de Ringbaan, Heumensebaan, Lindenlaan en Groesbeekseweg gekeken naar nieuwe ontwerpen die beter passen bij het beoogde verkeersgedrag. Ook is onderzocht of het aanleggen van nieuwe infrastructuur, ter ondersteuning of alternatief van bestaande wegen, in algemene zin nodig is.

Vervolgstappen

Wat nu volgt, is het uitbrengen van een advies aan de wethouder en het college. De gemeente verzorgt het besluitvormingstraject waarbij het onderzoek verder wordt doorgeleid naar de gemeenteraad. Bedoeling is om in ieder geval binnen deze regeerperiode – die tot 2026 duurt – samen een richting te bepalen.

Meer informatie

U vindt hier de nieuwsbrief met resultaten uit fase 2.