De gemeente Mook en Middelaar vormt samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden maken we een Regionale Energie Strategie (RES) waarin we onderzoeken hoe we als regio:

  • • Energie kunnen besparen zodat we minder op hoeven te wekken.
  • • Duurzame elektriciteit kunnen opwekken.
  • • Energie kunnen opslaan en transporteren.
  • • Hoe we warmte verdelen.

Waarom een RES?

In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager. Dertig RES-regio’s in Nederland maken ieder een RES waarin staat welke bijdrage de regio daaraan gaat leveren. Dit wordt goed uitgelegd in het filmpje Wat is de Regionale Energiestrategie?

Regionale en lokale afspraken

De RES komt niet in plaats van ons eigen lokale beleid. De afspraken die wij in onze gemeente hebben gemaakt worden meegenomen in de RES. De RES versnelt het proces van verduurzaming in onze regio. Dit doet de RES door in een grote verband te kijken naar complexe grensoverschrijdende vraagstukken en daarbij gemeentes te ondersteunen. We delen kennis en bouwen een sterk netwerk waaruit samenwerkingen voor nu en voor de toekomst ontstaan.

Op www.RESNML.nl vindt u meer informatie over de RES, veelgestelde vragen en belangrijke documenten.