Dinsdag 16 november 2021 heeft het Act! Interventieteam, in samenwerking met de collega’s van het politiebasisteam Venray-Gennep, een integrale controle uitgevoerd in de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Venray. In totaal zijn 11 bedrijven en 2 woningen gecontroleerd, waaronder 1 pand in de gemeente Mook en Middelaar, zonder grote bijzonderheden.

Uitkomsten controle

In een van de gecontroleerde woningen trof het team een klein aantal hennepstekken aan. Deze zijn vernietigd en de gemeente heeft hiervoor een waarschuwing uitgereikt. Bij een van de bedrijven werd geen opkoopregister bijgehouden en bij een ander bedrijf werden onvolkomenheden aangetroffen rondom brandveiligheid. De gemeente gaat hier maatregelen voor nemen.

Act! Interventieteam

Het Act! interventieteam voert namens de gemeenten met regelmaat bestuursrechtelijke controles uit in Noord-Limburg. Dit gebeurt om te checken of er voldaan wordt aan de regelgeving in het kader van o.a. de APV (Algemene Plaatselijke Verordening), Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Wet milieubeheer en de BRP (Basisregistratie Personen). Het team controleert ook op brandveiligheid en op signalen die mogelijk duiden op ondermijnende criminaliteit. De controles worden uitgevoerd samen met de politieteams en integraal ook met de overige overheidspartners, zoals onder meer het OM, het RIEC,  de Belastingdienst en de Douane.