Wekelijks stelt een raadslid zich aan u voor. De lijst die u hieronder kunt zien wordt wekelijks aangevuld totdat alle raadsleden zich voorgesteld hebben.

Debbie van Brunschot stelt zich voor:

Sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen mag ik namens de VVD raadslid zijn in onze mooie gemeente. Dat vergt de nodige inzet, dus logisch dat ik vanuit mijn omgeving regelmatig de vraag krijg hoe ik dit kan combineren met mijn gezinsleven, baan en andere activiteiten in ons dorp Middelaar. Het antwoord is eigenlijk vrij simpel: ik krijg namelijk echt energie van het raadslidmaatschap en het voelt niet als werk. Los daarvan, ik ben ook van mening dat je als inwoner een bijdrage moet leveren aan de gemeenschap en niet altijd moet wachten totdat anderen opstaan om iets te doen.

Voorbeelden werk raadsleden 

Het raadslidmaatschap is wel bijzonder, je komt namelijk op allerlei interessante plaatsen en spreekt heel veel mensen. Zo kreeg de gemeenteraad onlangs een rondleiding door het jachtslot dat momenteel wordt gerenoveerd. Super interessant om te zien met hoeveel passie en gedrevenheid deze renovatie wordt uitgevoerd. Een heel ander voorbeeld zijn de gesprekken die ik met ouderen in Middelaar had toen ik enkele weken geleden heb meegeholpen bij het eetpunt. Dit soort momenten laten mij nog eens beseffen hoe bijzonder onze hele gemeenschap is.

Toekomst

De lokale politiek heeft wat mij betreft de taak om te koesteren wat goed gaat in een gemeente, maar ook werk te maken van wat beter kan voor de toekomst. Dat vraagt om een langetermijnvisie, geen hap-snap-beleid. Keuzes die we in de raadzaal maken moeten kunnen rekenen op draagvlak. Onze inwoners moeten zich kunnen herkennen in het beleid. Voor raadsleden moet dan ook vanzelfsprekend zijn dat we luisteren naar wat er leeft in onze dorpen en wijken, welke ideeën en oplossingen onze inwoners hebben en voor welke uitdagingen wij met elkaar staan. Persoonlijk vind ik het dus erg positief dat we als raad bezig zijn met het opzetten van een andere vergaderstructuur, waar burgers beter betrokken worden bij de politieke besluitvorming. Communicatie is hierbij een sleutelwoord.

Werk aan de winkel

Werk aan de winkel dus voor de gemeenteraad. Onze gemeente staat, net als ons hele land, voor tal van uitdagingen. Daar moeten we als gemeenschap samen oplossingen voor bedenken. Ik kijk er naar uit om met u in gesprek te gaan, dus schroom niet om mij uw ideeën te mailen: debbie.vanbrunschot@vvd.mookenmiddelaar.nl.

Debbie van Brunschot

Marjolein Pieks stelt zich voor:

Een dichter in de raad, nou dat zal wat worden, hoor ik u zeggen. Alsof we niet al genoeg mooie woorden hebben waar we niks mee kunnen. Ja, Marjolein, je kunt het mooi brengen maar wat doe je nou werkelijk?

Controleren

Nou, ik controleer het beleid. Het College van B&W kan wel een hoop willen en van plan zijn maar het is aan de raad ermee akkoord te gaan of niet. En als raadslid namens de PvdA Lokaal Sociaal neem ik ook automatisch deel aan commissievergaderingen waar ik discussies over samenleving, grondgebied en begroting verdiep en verscherp. Dat onze democratie zoveel medezeggenschap van burgers biedt was me voor mijn aanstelling als raadslid nog niet zo duidelijk. Ik raad iedereen dan ook aan om deel te nemen aan een politieke fractie, zodat je net als ik mee kunt praten en meebeslissen. De macht zit inderdaad bij het volk.

Gestalte geven aan ideeën.

Met mijn PvdA fractieleden geef ik gestalte aan de vele ideeën die mijn creatieve kop rijk is. (In tijden van crisis op crisis is de verbeelding onmisbaar.) Zo kan ik niet wachten op de introductie van onze gemeente als de meest biodiverse van Nederland. PvdA Lokaal Sociaal discussieert voortdurend over mogelijkheden om mensen met lage inkomens onder het juk van neoliberaal kapitalistisch beleid vandaan te halen en vindt dat er voor iedereen een veilige plek is, of het Rijk daar nou aan mee wil betalen of niet. 

Breed beeld over de maatschappij

Namens PvdA Lokaal Sociaal leg ik mijn oor te luister bij buren, scholen, belangengroepen en bij de dagelijkse babbels in de supermarkt om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van waar gewone mensen zoals ik tegenaanlopen en hoe zij hun gemeente beleven. Onderwijl denk ik met mijn fractiegenoten na hoe rijke inwoners de mensen met een laag inkomen beter kunnen ondersteunen en hoe een groene gemeente als de onze door middel van eetbare beemden en voedselbossen ook weer juist die laagste inkomens beschermt tegen torenhoge prijzen in de supermarkt. Om nog maar niet te spreken van torenhoge energiekosten die we door middel van een slimme samenwerking tussen arm en rijk met elkaar kunnen bedwingen. 

Marjolein Pieks 

Hanneke Roozendaal stelt zich voor:

Het kan soms snel gaan: in april 2019 kwam ik vanuit Nijmegen met mijn gezin in Middelaar wonen en in maart 2022 ben ik benoemd als raadslid voor GroenLinks. Dat is een geweldig mooie uitdaging maar vooral ook een hele eer. Want raadslid ben je niet alleen voor je eigen partij, maar voor alle inwoners van de gemeente.

Negatief beeld over politici 

Mensen vragen wel eens waarom ik me bezighoud met politiek. Want het beeld dat mensen van politici hebben en de manier waarop ze met elkaar omgaan, is niet zo positief. En verder is het saai met lange vergaderingen, denkt men.
Die lange vergaderingen zal ik niet ontkennen, maar ze zijn absoluut niet saai. Want het gaat namelijk ergens over: over onze eigen gemeente, onze eigen inwoners en hoe wij voor hen en met hen onze idealen waar kunnen maken. Den Haag is ver weg, maar als raadslid sta ik dicht bij de mensen voor wie ik het doe. Natuurlijk zijn er politici die het niet belangrijk vinden om fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Die berichten zien we tegenwoordig dagelijks. Maar dat kun je zeker niet zeggen over de gemeenteraad van Mook en Middelaar. Hoewel we het niet altijd met elkaar eens zijn en er soms stevig gedebatteerd wordt, zijn de verhoudingen goed. De borrel na afloop is altijd gezellig.

Het verschil maken 

Ik ben de politiek in gegaan omdat ik het verschil wil maken. Voor onze natuur en het klimaat, voor mensen die het minder goed hebben, voor kinderen en voor onze democratische rechtstaat. We hebben dat de laatste jaren namelijk flink verwaarloosd: de Sint Jansberg lijdt onder alle stikstofneerslag en de droogte, het weggeefkastje met etenswaren aan de Verbindingsweg is steeds sneller leeg en politieke partijen kost het moeite om nieuwe actieve leden te vinden. Het wordt tijd dat we daar weer zorg voor hebben.

Laat je ideeën, zorgen of wensen weten

Als raadslid kan ik het niet alleen, daar heb ik alle verhalen en ervaringen van inwoners bij nodig. Dus heb je ideeën, zorgen of wensen? Laat het mij weten, ik maak graag tijd voor een gesprek en een kop koffie.

Hanneke Roozendaal; hanneke.roozendaal@groenlinks.mookenmiddelaar.nl

Yvonne Janssen Groesbeek-Cremers stelt zich voor:

Mijn naam is Yvonne Janssen Groesbeek-Cremers, geboren en getogen in Mook. Ik ben getrouwd met Toine en woon sinds 1990 in Molenhoek. Onze kinderen zijn uitgevlogen, maar wonen met hun partner gelukkig wel in de buurt. Hun plek thuis is ingenomen door onze hond Lara. Vier dagen in de week werk ik als groepsleerkracht bij Kindcentrum Op De Horst in Groesbeek.

DGP

In 2010 belde Johan Menkhorst namens de DGP of ik misschien interesse had in de dorpspartij. Aangezien ik geïnteresseerd ben in het wel en wee van onze gemeente en ik mij daarvoor ook wil inzetten, ben ik lid geworden van de DGP. Als achterban lid heb ik zo van dichtbij kunnen ervaren wat er allemaal komt kijken bij dorpspolitiek. Vanaf de zijlijn kon ik horen en lezen wat er besproken werd en kon ik ook mijn vragen stellen en opmerkingen plaatsen. Later kwam ik ook als commissielid in beeld en nu dan als raadslid.

Een brug voor de inwoners naar de politiek

Ik vind het best wel een eer dat ik deze plaats mag innemen. De komende vier jaar ga ik vol enthousiasme en energie deze uitdaging aan. Kijken wat ik voor onze gemeente kan betekenen. Een brug zijn voor de inwoners naar de politiek. Ik besef dat ik nog veel moet leren, maar weet ook dat een frisse blik op zaken soms heel gezond is.

Vraagstukken

De komende jaren hoeven we ons niet te vervelen, er zijn nog genoeg vraagstukken waar een gedegen beslissing over genomen moet worden. Fijn om te weten dat we dat als raad niet alleen hoeven te doen, maar dat de inwoners via een nieuw participatieplan actief mee kunnen denken.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het mij horen. Misschien kan ik hier iets mee. Dat is voor mij juist één van redenen waarom ik in de raad zit.

Yvonne Janssen Groesbeek-Cremers, Yvonne.janssen-groesbeek@dgp.mookenmiddelaar.nl

Sylvia De Vito-van den Bouwhuijsen stelt zich voor:

Met veel plezier ben ik al 40 jaar woonachtig in deze gemeente, meer dan 20 jaar politiek actief en daarvan vele jaren raadslid. Van raadsleden tot collegeleden, ik heb veel mensen ontmoet in al die jaren, veel meegemaakt als raadslid en tal van onderwerpen zien langskomen…

Herindeling met Gennep en Bergen

Het heetste hangijzer in al die politieke jaren was de herindeling met Gennep en Bergen, die als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hing. Persoonlijk was en ben ik nog steeds voorstander van een zelfstandige gemeente Mook en Middelaar. Weliswaar klein qua omvang en aantallen inwoners, maar wel (daad)krachtig in wat we doen en wie we zijn. In de uithoek van Limburg, vlak bij centrumgemeente Nijmegen in een andere provincie… die focus op het noorden zien we ook terug bij het overgrote deel van onze inwoners die met hun dagelijks leven – van onderwijs, werken, zorg tot hobby’s – gericht zijn op Gelderland. Voor mij reden genoeg om ook in de toekomst te streven naar versterking van de samenwerking met gemeentes in het Rijk van Nijmegen.

Weg door de spoorzone

Als VVD strijden we al jaren tegen een weg door de spoorzone. Bij de afgelopen verkiezingen hebben we hiermee flink wat stemmen gewonnen. Dit standpunt staat voor mij en onze fractie nog steeds als een huis. Leefbaarheid en verkeersveiligheid van onze wijken en buurten vragen echter om aandacht, dus daar zetten we wat mij betreft de komende jaren vol op in.

Afvalbeleid

Een ander onderwerp is het afvalbeleid. Mij valt op dat het in politieke discussies altijd gaat om de vorm van inzamelen, maar te weinig over het eigenlijke doel: Veel van ons afval is te waardevol om te verbranden. We kunnen afval hergebruiken in nieuwe producten. Dat kan bereikt worden door het afval nog beter te scheiden op herbruikbare materialen! Wat mij betreft doen we dat niet met ondergrondse containers, waar we ons eigen vuil in een zak naar toe moeten brengen

Heeft u ideeën? Dan kunt u altijd mailen

Ondanks, of wellicht juist dankzij mijn jarenlange politieke inzet ben ik ook nu weer enorm enthousiast om als volksvertegenwoordiger, in samenspraak met onze inwoners, aan de slag te gaan voor onze gemeenschap. Dat doe ik met een leuk team binnen de VVD fractie. Wij staan altijd open voor uw inbreng, dus heeft u ideeën? Dan kunt u mij altijd mailen via sylvia.devito@vvd.mookenmiddelaar.nl

Sylvia De Vito-van den Bouwhuijsen

Everhard Scheltinga stelt zich voor:

Een gemeente waarin je graag wilt wonen (en waar die woning ook te vinden is). Een gemeente die inwoners helpt waar dat nodig is. Een gemeente die initiatieven van bewoners ondersteunt. Een gemeente die mede zorgt dat Nederland vluchtelingen een veilig onderdak biedt. Een gemeente die  in het beleid ook zorgt voor de toekomstige generaties.

Coalitie

Dat is mijn ideaalbeeld van Mook en Middelaar en dat wil ik als raadslid bereiken. Hiervoor nemen we als PvdA Lokaal Sociaal deel aan de coalitie en zit Frank Dillerop in het college van B&W.

De praktijk

Tegelijkertijd is de praktijk taai en zijn er soms tegengestelde belangen. Onze taak als raadslid is dan om een goede en eerlijke afweging te maken. Voor PvdA Lokaal Sociaal belangrijke zaken die nu spelen zijn armoedebestrijding, woningbouw, tijdelijke huisvesting statushouders/Oekraïners/eigen noodgevallen, de overgang naar het gebruik van duurzame energie en het versterken van natuur en biodiversiteit.

Oog voor iedereen

Zelf heb ik geluk gehad in het leven. Liefhebbende ouders die me een goede opvoeding konden geven. Voldoende intelligentie en ijver om te kunnen studeren. Een goede gezondheid, een liefhebbende echtgenoot. Een baan die me voldoening gaf en voldoende inkomen. Dat is grotendeels geluk hebben en maar een klein deel eigen verdienste. Wanneer je goed kijkt, zie je dat de bewering dat ieder in onze maatschappij alles kan bereiken niet klopt. Als samenleving moeten we oog hebben voor iedereen, iedereen kansen bieden, maar zeker zorgen voor degenen die toevallig minder geluk gehad hebben.

Werkzaamheden

Sinds 2011 woon ik in Middelaar en sinds september 2021 zit ik in de gemeenteraad. Daarnaast zit in het bestuur van IndoFILMCafé en ga ik wekelijks wandelen met bewoners van een verpleeghuis in Nijmegen. Ik heb gewerkt als docent scheikunde en natuurkunde aan de MAS (middelbare agrarische school) in Cuijk en de Agrarische Hogeschool HAS in Den Bosch. Voor Limburgse roots moet ik teruggaan naar mijn overgrootouders, rozenkwekers in Lottum.

Toehoorder bij de Dorpsraad Middelaar-Plasmolen

Om voeling te houden met wat er leeft ben ik vaak als toehoorder bij de Dorpsraad Middelaar-Plasmolen. Het pilsje na afloop aan de bar van De Koppel brengt weer extra informatie. Ook andere contacten helpen: fietstocht met de KBO, een keertje eten bij het Eetpunt, het gemeenteconcert, de Middelaardag, de sportschool in Molenhoek, mee-mopperen op station Mook-Molenhoek enzovoort. U kunt me direct bereiken via everhard.scheltinga@pvda.mookenmiddelaar.nl

Wies van Keulen stelt zich voor

Sinds 2013 woon ik samen met mijn man in Molenhoek, ondertussen zijn we twee kinderen en een hond rijker en voelen we ons hier helemaal thuis tussen de hei en de uiterwaarden van de Maas. Sinds 2017 ben ik in onze gemeente politiek betrokken bij GroenLinks, eerst als hulp bij de communicatie en commissielid, en sinds 2018 zelfs in de raad. In 2020 voelde ik me helaas gedwongen om in de coronaperikelen het raadslidmaatschap naast me neer te leggen en meer aandacht te hebben voor mijzelf, mijn gezin en mijn eenmanszaak als vormgever en illustrator. Ik was blij verrast en vereerd dat ik afgelopen verkiezingen toch weer met voorkeursstemmen een plekje mocht krijgen in de raad.

Eindeloze economische groei

We zijn in ons land verzand geraakt in een systeem dat verslaafd is aan eindeloze economische groei. De vrije markt zorgt voor de rijken en laat steeds meer mensen achter die de eindjes lastig aan elkaar weten te knopen. Ook de natuur en onze omgeving worden door het systeem niet op waarde geschat en raken uitgehold.

Natuur de ruimte geven

We moeten onze natuur de ruimte geven om te laten herstellen en verstevigen. We leven in een veranderend klimaat en naast onze volle inzet voor verduurzaming en besparing moeten we ook onze gemeente meer klimaatbestendig maken. Meer groen helpt voor verkoeling, tegen verdroging en als buffer bij heftige regenval. Zeker onze gemeente met de dreiging voor natte voeten bij de Maas en bosbranden in de Bisselt.

Ontheemden

We kijken binnen de fractie hoe we zoveel mogelijk mensen die lastig rond kunnen komen kunnen ontzien of helpen. Ook ontheemden en mensen die vluchten voor oorlog en geweld dienen een plek te kunnen krijgen met een warm welkom.

Menselijke aspect

In een kleine gemeente kom je als raadslid in aanraking met bijna alle onderwerpen, dit vraagt veel tijd, maar is ook een mooie uitdaging. Ik blijf altijd zoeken naar het menselijke aspect, want hoe sec het beleid soms ook mag zijn, het heeft altijd echte uitwerking op echte mensen. Daarom ben ik ook erg benieuwd naar uw verhaal. Ik maak graag ruimte voor een gesprek.

Wies van Keulen

Joseth Mulders stelt zich voor

Ik ben Joseth Mulders, geboren en getogen in Mook en voel me dan ook een echt dorpsmens. Ik ben trots op onze mooie gemeente en zet me hier met plezier voor in. Vooral onze verenigingen vind ik belangrijk zoals: Scouting Don Bosco, Stichting Přibyslav en de Heikneuters. Maar ook andere verenigingen draag ik een warm hart toe. De verenigingen zorgen ervoor dat een dorp leefbaar blijft en dat er een onderlinge binding is. Dat is voor iedereen heel belangrijk, maar vooral voor de jeugd. Uit de betrokkenheid en het vele vrijwilligerswerk dat de (achterban)leden van de DGP bij de verschillende verenigingen allemaal doen, blijkt wel dat dit niet alleen mijn standpunt is. 

Chemisch analist bij een farmaceutisch bedrijf

In mijn dagelijks leven werk ik als chemisch analist bij een farmaceutisch bedrijf. Op het eerste gezicht lijkt dit geen overeenkomsten met het raadswerk te hebben, maar ik ben er ondertussen wel achter gekomen dat het analytisch denken en een structurele aanpak mij al verschillende keren geholpen hebben bij verschillende vraagstukken en projecten.

Start van mijn raadswerk

Ik ben blij dat Corona wat meer onder controle is en dat we weer contact kunnen hebben met elkaar. De start van mijn raadswerk begon in maart 2020 met digitaal vergaderen en zo min mogelijk bij elkaar over de vloer komen, terwijl de kracht van de DGP juist is dat we korte lijntjes onderhouden, en we benaderbaar willen zijn.

Open voor ideeën, opmerkingen en vragen

Wij als DGP staan open voor ideeën, opmerkingen en vragen. Iedereen moet kunnen begrijpen wat wij aan het doen zijn, daarom houd ik van Jip-en-Janneke-taal. Ik vind het belangrijk dat we het samen doen. Want je inzetten voor een mooie leefbare gemeente doe je niet alleen voor elkaar, maar ook met elkaar.

Joseth Mulders – DGP

Stan Brinkhoff stelt zich voor

Voor de derde maal weer raadslid en op zoek naar nieuwe leden met het vizier op de toekomst en de ontwikkeling van de samenleving. Samen met mijn medefractiegenoten Sylvia, Cornelieke en Debbie vormen we een vier-vrouws-fractie die nu bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. Twee raadsperioden als oppositie en nu weer terug in de coalitie.

Oplossingen vinden ondanks de verschillen die er zijn

Een nieuw college dat nu met open vizier de grote problemen en wensen samen met de raad tegemoet treedt. Er is nu meer discussie in de raad aan het groeien met het doel oplossingen te vinden ondanks de verschillen die er zijn. Zo hoort het ook. Voor een kritische beschouwing zijn de verschillen onontbeerlijk. Deze open werkwijze had ik voor ogen toen ik mij kandidaat stelde. In de vorige fractie hebben we daar systematisch naar toe gewerkt.

Huidige tijdsbeeld

Het huidige tijdsbeeld is zeer zorgwekkend. Oorlog en daarbij economische malaise nopen tot drastische stappen en hulpverlening. Drastische stappen die worden opgehouden door er juridische zaken van te maken. Migratie op grote schaal verliest steun en draagvlak. Hier heeft onze gemeente ook mee te maken.

Vraagstukken

De burgers van de gemeente M&M hebben mij gekozen en hun vraagstukken raken ondergesneeuwd als we niet oppassen. Onder andere: Huisvesting voor onze kinderen, woningbouw betaalbaar houden en mobiliteitsprobleem 5A. Ontoereikende inkomens door gierende inflatie. Maar deze problemen zijn niet nieuw. In de jaren tussen 1975 en 1985 hadden we een gierende inflatie aangezwengeld door een loon-prijsspiraal en een torenhoog oplopende huizenprijs en de rente op je hypotheek was 3x zo hoog als nu. We zijn er toen uitgekomen en dat gaat ons nu ook lukken. Dat is niet 1,2,3, opgelost. Dat vergt heel goed nadenken, standpunten formuleren, overleggen en oplossingen bedenken.  Er zijn ongetwijfeld mensen te vinden die deze schone taak als volksvertegenwoordiger op zich willen nemen. En in al dit politieke geweld houden wij Mook en Middelaar zelfstandig. Ik ben daar trots op.

Stan Brinkhoff VVD Mook en Middelaar.

Ton Broekmans stelt zich voor

Ik kijk vaak met afschuw en ongenoegen naar praat- en discussieprogramma's op tv. Vaak zonder respect voor elkaar. Met onfatsoenlijk taalgebruik wordt de ander de maat genomen. Op social media kan men zich vaak ook niet bedwingen en verlaagt men zich tot ongefundeerde vuilspuiterij. Dat zie je ook in de landelijke politiek. Maar gelukkig niet op ons gemeentelijke podium, de gemeenteraad. Wij gaan respectvol met elkaar en met de inwoners om. Goed om dat te constateren en daarom willen wij van de PvdA, en ik spreek volgens mij ook namens de andere drie partijen hier in Mook en Middelaar, ook graag de mening weten van onze inwoners en horen hoe zij over bepaalde zaken denken. De gemeenteraad is door de inwoners gekozen en wij als raad hebben het beste met onze mooie gemeente voor. Natuurlijk legt iedere partij daarbij zijn eigen accenten. Als PvdA kijken we vooral naar mensen die het niet makkelijk hebben om in deze financieel moeilijke tijden de touwtjes aan elkaar te knopen. Wij zijn daarom ook blij met onze wethouder Frank

Dillerop, op het sociaal domein. De problemen door stijgende energieprijzen, duurder wordende boodschappen en de steeds toenemende inflatie zijn groot. Ja ook hier in Mook en Middelaar. Het is helaas niet zo dat de gemeente iedereen kan compenseren, maar we verwachten wel maatwerk. Maatwerk ook voor maatschappelijke organisaties en verenigingen. En gelukkig zien we dat onze ambtelijke organisatie het in zich heeft om maatwerk te leveren. Als PvdA Lokaal Sociaal durven we “out of the box” te denken, “buiten de gebaande paden te gaan” en zijn we niet bang voor “beren op de weg”. We zullen creatieve en innovatieve ideeën van inwonersgroepen, verenigingen en ondernemers omarmen. De PvdA loopt over van lokaal sociaal enthousiasme en energie om er samen mee aan de slag te gaan en er met z’n allen iets moois van te maken. Onze deur staat altijd open voor een gesprek. Maak een afspraak via ton.broekmans@pvda.mookenmiddelaar.nl of bel (06) 2908 1344.

Ton Broekmans
Fractievoorzitter PvdA Lokaal Sociaal

Luc van der Linden stelt zich voor

Ik ben Luc van der Linden en zit nu voor de derde termijn in de Gemeenteraad. Mijn aandachtsgebieden zijn grondgebied en financiën.

Samenwerkingsverbanden

Ik zit in verschillende samenwerkingsverbanden: de RES, energie transitie en Euregio. RES staat voor Regionale Energie Strategie. De energietransitie zit al enige tijd in mijn portefeuille maar door de energiecrisis is dit onderwerp meer gaan leven bij iedereen. We zijn dan ook erg blij met de inbreng van de Energie coöperatie met hun Energiecafé en postcoderoos projecten. Dit is een mooi initiatief en zorgt ervoor dat je zelf kunt kiezen wat je verduurzaamt. Koplopers kunnen de nieuwste innovaties doen; later, zodra het beter betaalbaar wordt, volgen er anderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen: begin 2000 waren deze onbetaalbaar duur, en nu zijn ze voor iedereen bereikbaar.

Mobiliteit

Mobiliteit is een onderwerp dat veel terugkomt, we hebben er allemaal mee te maken. Daarom ben ik ook heel erg blij dat de snelfietsroute klaar is. Nu de aansluiting op het fietspad naar Groesbeek nog. Erg vervelend is het dat, ondanks dat de financiering van het plan is goedgekeurd, de uitvoering blijft steken. Jammer genoeg zijn daar meer voorbeelden van. In het recent uitgebrachte Sweco rapport (ontsluiting Groesbeek – A73) wordt de nadruk gelegd op verbetering van de fietsmogelijkheden.

Huisvesting

Huisvesting is in onze gemeente  een groot probleem. Ik ben er trots op dat de nieuwe appartementen in Molenhoek door een goede participatie met de direct omwonenden vlot van de grond zijn gekomen. Ik hoop dat de bouw in Molenhoek Zuid ook voorspoedig zal gaan.

Parel van Nederland

Wij leven in de parel van Nederland, we hebben de mooiste natuur in onze “achtertuin”. Iedereen gebruikt deze natuur op zijn manier, en dat is iets om trots op te zijn. Zodat we samen van deze natuur kunnen genieten.

Samen oplossingen zoeken

Als kleine gemeente zoeken we samen oplossingen. Sterk is dat iedereen wel een raadslid kent, de lijnen zijn kort. We weten wat onze zwaktes zijn en daarom werken we veel samen met andere gemeentes en organisaties.

Betrokken bij clubs

Ik voel me super betrokken, en ben altijd actief (geweest) in allerlei clubs zoals scouting, ouderraad, Molenhoekdag en CAM.  Je kunt ons volgen op https://www.dgpmook.nl/(externe link) of like ons: facebook dgpmook. Je kunt mij mailen op luc.vanderlinden@dgp.mookenmiddelaar.nl

Samen voor onze mooie gemeente!

Cornelieke van den Bergh stelt zich voor

In 2010 begon mijn betrokkenheid bij de lokale politiek eigenlijk in een sneltreinvaart: door de herindelingsdiscussie kwam ik in aanraking met de VVD Mook en Middelaar. Als fervent voorstander van gemeentelijke zelfstandigheid kon ik me vinden in hun verkiezingscampagne tegen herindeling. Het resulteerde in een geweldige verkiezingswinst, waardoor ik uit het niets raadslid werd. Al gauw had ik de smaak te pakken en nog steeds wel, met veel enthousiasme zet ik me in voor onze gemeente.

Kleinschaligheid van onze gemeente

Mijn hart ligt bij de kleinschaligheid van onze gemeente, die zich kenmerkt door z’n hechte en betrokken gemeenschap. De lijntjes naar elkaar zijn kort, de betrokkenheid van inwoners bij de diverse onderwerpen is groot. Dat zie je niet in elke gemeente. Neem bijvoorbeeld twee actuele onderwerpen: de verbinding Groesbeek – A73 en de afvalinzameling.

Verkeersonderzoek

Het recente verkeersonderzoek is opgesteld met inbreng vanuit bewonersgroepen. Alhoewel deze groepen van mening verschillen over mogelijke oplossingen is er wel een gemene deler: voor eenieder is de verkeersoverlast een doorn in het oog. Daar ligt de basis van hun betrokkenheid, dat vind ik echt bijzonder om te zien. Voor de lokale politiek nu de taak om aan de slag te gaan met het vervolg. We moeten bestaande knelpunten in Mook en Molenhoek aanpakken, zonder elders nieuwe verkeersproblemen te veroorzaken of uniek natuurgebied teniet te doen.

Nieuw afvalbeleid

De betrokkenheid vanuit de samenleving is ook te zien bij het afvalbeleid, bijvoorbeeld bij het afvalcafé. De initiatiefnemers zijn tegen het nieuwe afvalbeleid, desalniettemin zijn ze het met de gemeente eens dat verminderen en beter scheiden van afval belangrijk zijn. Ook hier een gemene deler dus. De betrokkenheid vanuit de gemeenschap leverde de afgelopen maanden ook concreet resultaat: een voorlopig uitstel voor ondergrondse afvalinzameling. In 2023 zal de gemeenteraad hier verder over praten.

Grote gemeenschapszin

Het zijn twee voorbeelden, zo zijn er nog talloze andere initiatieven waaruit de grote gemeenschapszin in Mook en Middelaar blijkt. Die herindeling is er tot op de dag van vandaag niet gekomen… en als ik naar onze hechte en betrokken gemeenschap kijk, dan is die kleinschaligheid voor mij nog elke dag de bevestiging voor zelfstandigheid van onze gemeente.

Lokale politiek

Voor mij was dit ooit aanleiding om politiek actief te worden, voor jou kan die motivatie ergens anders liggen… Dus, sta jij op om je vanuit de lokale politiek in te zetten voor onze mooie gemeente? Mocht je nieuwsgierig zijn of interesse hebben, dan kunt je contact opnemen via cornelieke.vandenbergh@vvd.mookenmiddelaar.nl

Ricardo Eeren stelt zich voor:

Mijn naam is Ricardo Eeren, ik ben 29 jaar en sinds 2021 ben ik lid van de DGP en heb ik het reuze naar mijn zin. De lokale politiek heeft me altijd geïnteresseerd. In 2017 ben ik een petitie gestart om de gemeente te attenderen dat de gemeente leegloopt en dat er meer jeugd naar de gemeente terug moet komen. Dit heeft toentertijd 166 handtekeningen opgeleverd en een krantenartikel in de Gelderlander. Dit was voor mij het begin om ooit wat van mezelf te laten horen in de lokale politiek. Verder ben ik vrijwilliger bij de Brandweer in Mook en Middelaar en werk ik bij Defensie.

DGP team

Samen met mijn collega’s Luc van der Linden, Joseth Mulders en Yvonne Janssen Groesbeek-Cremers maken wij het DGP team sterk. We staan voor onze dorpen en het gemeentebelang. Mijn aandachtspunten zijn Samenleving en Grondgebied, deze zijn sinds januari 2023 samengevoegd als de Algemene commissie.

Project ‘Molenhoek Zuid’

Ik ben dan ook super enthousiast over het project ‘Molenhoek Zuid’. Er gaat eindelijk gebouwd worden en dit is een mooie toevoeging voor onze gemeente. Hopelijk komen voormalig gemeentebewoners van mijn leeftijd terug als dit project af is en kunnen oude vriendschappen weer herenigd worden en zorgen voor nieuwe aanvullingen binnen onze verenigingen.

Toekomst

In de toekomst hoop ik dat er nog meer bouwprojecten ontstaan binnen de gemeente en dat we wat meer verjonging krijgen. Dat basisscholen zich weer vullen en er meer beleving is in de kernen. Ik voel me super betrokken bij onze gemeente en ik ben dan ook altijd wel te vinden in een van onze dorpen. Je kunt ons volgen op www.dgpmook.nl(externe link) of op onze Facebook en Instagram pagina.