Wekelijks stelt een raadslid zich aan u voor. De lijst die u hieronder kunt zien wordt wekelijks aangevuld totdat alle raadsleden zich voorgesteld hebben.

Debbie van Brunschot stelt zich voor:

Sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen mag ik namens de VVD raadslid zijn in onze mooie gemeente. Dat vergt de nodige inzet, dus logisch dat ik vanuit mijn omgeving regelmatig de vraag krijg hoe ik dit kan combineren met mijn gezinsleven, baan en andere activiteiten in ons dorp Middelaar. Het antwoord is eigenlijk vrij simpel: ik krijg namelijk echt energie van het raadslidmaatschap en het voelt niet als werk. Los daarvan, ik ben ook van mening dat je als inwoner een bijdrage moet leveren aan de gemeenschap en niet altijd moet wachten totdat anderen opstaan om iets te doen.

Voorbeelden werk raadsleden 

Het raadslidmaatschap is wel bijzonder, je komt namelijk op allerlei interessante plaatsen en spreekt heel veel mensen. Zo kreeg de gemeenteraad onlangs een rondleiding door het jachtslot dat momenteel wordt gerenoveerd. Super interessant om te zien met hoeveel passie en gedrevenheid deze renovatie wordt uitgevoerd. Een heel ander voorbeeld zijn de gesprekken die ik met ouderen in Middelaar had toen ik enkele weken geleden heb meegeholpen bij het eetpunt. Dit soort momenten laten mij nog eens beseffen hoe bijzonder onze hele gemeenschap is.

Toekomst

De lokale politiek heeft wat mij betreft de taak om te koesteren wat goed gaat in een gemeente, maar ook werk te maken van wat beter kan voor de toekomst. Dat vraagt om een langetermijnvisie, geen hap-snap-beleid. Keuzes die we in de raadzaal maken moeten kunnen rekenen op draagvlak. Onze inwoners moeten zich kunnen herkennen in het beleid. Voor raadsleden moet dan ook vanzelfsprekend zijn dat we luisteren naar wat er leeft in onze dorpen en wijken, welke ideeën en oplossingen onze inwoners hebben en voor welke uitdagingen wij met elkaar staan. Persoonlijk vind ik het dus erg positief dat we als raad bezig zijn met het opzetten van een andere vergaderstructuur, waar burgers beter betrokken worden bij de politieke besluitvorming. Communicatie is hierbij een sleutelwoord.

Werk aan de winkel

Werk aan de winkel dus voor de gemeenteraad. Onze gemeente staat, net als ons hele land, voor tal van uitdagingen. Daar moeten we als gemeenschap samen oplossingen voor bedenken. Ik kijk er naar uit om met u in gesprek te gaan, dus schroom niet om mij uw ideeën te mailen: debbie.vanbrunschot@vvd.mookenmiddelaar.nl.

Debbie van Brunschot

Marjolein Pieks stelt zich voor:

Een dichter in de raad, nou dat zal wat worden, hoor ik u zeggen. Alsof we niet al genoeg mooie woorden hebben waar we niks mee kunnen. Ja, Marjolein, je kunt het mooi brengen maar wat doe je nou werkelijk?

Controleren

Nou, ik controleer het beleid. Het College van B&W kan wel een hoop willen en van plan zijn maar het is aan de raad ermee akkoord te gaan of niet. En als raadslid namens de PvdA Lokaal Sociaal neem ik ook automatisch deel aan commissievergaderingen waar ik discussies over samenleving, grondgebied en begroting verdiep en verscherp. Dat onze democratie zoveel medezeggenschap van burgers biedt was me voor mijn aanstelling als raadslid nog niet zo duidelijk. Ik raad iedereen dan ook aan om deel te nemen aan een politieke fractie, zodat je net als ik mee kunt praten en meebeslissen. De macht zit inderdaad bij het volk.

Gestalte geven aan ideeën.

Met mijn PvdA fractieleden geef ik gestalte aan de vele ideeën die mijn creatieve kop rijk is. (In tijden van crisis op crisis is de verbeelding onmisbaar.) Zo kan ik niet wachten op de introductie van onze gemeente als de meest biodiverse van Nederland. PvdA Lokaal Sociaal discussieert voortdurend over mogelijkheden om mensen met lage inkomens onder het juk van neoliberaal kapitalistisch beleid vandaan te halen en vindt dat er voor iedereen een veilige plek is, of het Rijk daar nou aan mee wil betalen of niet. 

Breed beeld over de maatschappij

Namens PvdA Lokaal Sociaal leg ik mijn oor te luister bij buren, scholen, belangengroepen en bij de dagelijkse babbels in de supermarkt om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van waar gewone mensen zoals ik tegenaanlopen en hoe zij hun gemeente beleven. Onderwijl denk ik met mijn fractiegenoten na hoe rijke inwoners de mensen met een laag inkomen beter kunnen ondersteunen en hoe een groene gemeente als de onze door middel van eetbare beemden en voedselbossen ook weer juist die laagste inkomens beschermt tegen torenhoge prijzen in de supermarkt. Om nog maar niet te spreken van torenhoge energiekosten die we door middel van een slimme samenwerking tussen arm en rijk met elkaar kunnen bedwingen. 

Marjolein Pieks 

Hanneke Roozendaal stelt zich voor:

Het kan soms snel gaan: in april 2019 kwam ik vanuit Nijmegen met mijn gezin in Middelaar wonen en in maart 2022 ben ik benoemd als raadslid voor GroenLinks. Dat is een geweldig mooie uitdaging maar vooral ook een hele eer. Want raadslid ben je niet alleen voor je eigen partij, maar voor alle inwoners van de gemeente.

Negatief beeld over politici 

Mensen vragen wel eens waarom ik me bezighoud met politiek. Want het beeld dat mensen van politici hebben en de manier waarop ze met elkaar omgaan, is niet zo positief. En verder is het saai met lange vergaderingen, denkt men.
Die lange vergaderingen zal ik niet ontkennen, maar ze zijn absoluut niet saai. Want het gaat namelijk ergens over: over onze eigen gemeente, onze eigen inwoners en hoe wij voor hen en met hen onze idealen waar kunnen maken. Den Haag is ver weg, maar als raadslid sta ik dicht bij de mensen voor wie ik het doe. Natuurlijk zijn er politici die het niet belangrijk vinden om fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Die berichten zien we tegenwoordig dagelijks. Maar dat kun je zeker niet zeggen over de gemeenteraad van Mook en Middelaar. Hoewel we het niet altijd met elkaar eens zijn en er soms stevig gedebatteerd wordt, zijn de verhoudingen goed. De borrel na afloop is altijd gezellig.

Het verschil maken 

Ik ben de politiek in gegaan omdat ik het verschil wil maken. Voor onze natuur en het klimaat, voor mensen die het minder goed hebben, voor kinderen en voor onze democratische rechtstaat. We hebben dat de laatste jaren namelijk flink verwaarloosd: de Sint Jansberg lijdt onder alle stikstofneerslag en de droogte, het weggeefkastje met etenswaren aan de Verbindingsweg is steeds sneller leeg en politieke partijen kost het moeite om nieuwe actieve leden te vinden. Het wordt tijd dat we daar weer zorg voor hebben.

Laat je ideeën, zorgen of wensen weten

Als raadslid kan ik het niet alleen, daar heb ik alle verhalen en ervaringen van inwoners bij nodig. Dus heb je ideeën, zorgen of wensen? Laat het mij weten, ik maak graag tijd voor een gesprek en een kop koffie.

Hanneke Roozendaal; hanneke.roozendaal@groenlinks.mookenmiddelaar.nl

Yvonne Janssen Groesbeek-Cremers stelt zich voor:

Mijn naam is Yvonne Janssen Groesbeek-Cremers, geboren en getogen in Mook. Ik ben getrouwd met Toine en woon sinds 1990 in Molenhoek. Onze kinderen zijn uitgevlogen, maar wonen met hun partner gelukkig wel in de buurt. Hun plek thuis is ingenomen door onze hond Lara. Vier dagen in de week werk ik als groepsleerkracht bij Kindcentrum Op De Horst in Groesbeek.

DGP

In 2010 belde Johan Menkhorst namens de DGP of ik misschien interesse had in de dorpspartij. Aangezien ik geïnteresseerd ben in het wel en wee van onze gemeente en ik mij daarvoor ook wil inzetten, ben ik lid geworden van de DGP. Als achterban lid heb ik zo van dichtbij kunnen ervaren wat er allemaal komt kijken bij dorpspolitiek. Vanaf de zijlijn kon ik horen en lezen wat er besproken werd en kon ik ook mijn vragen stellen en opmerkingen plaatsen. Later kwam ik ook als commissielid in beeld en nu dan als raadslid.

Een brug voor de inwoners naar de politiek

Ik vind het best wel een eer dat ik deze plaats mag innemen. De komende vier jaar ga ik vol enthousiasme en energie deze uitdaging aan. Kijken wat ik voor onze gemeente kan betekenen. Een brug zijn voor de inwoners naar de politiek. Ik besef dat ik nog veel moet leren, maar weet ook dat een frisse blik op zaken soms heel gezond is.

Vraagstukken

De komende jaren hoeven we ons niet te vervelen, er zijn nog genoeg vraagstukken waar een gedegen beslissing over genomen moet worden. Fijn om te weten dat we dat als raad niet alleen hoeven te doen, maar dat de inwoners via een nieuw participatieplan actief mee kunnen denken.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het mij horen. Misschien kan ik hier iets mee. Dat is voor mij juist één van redenen waarom ik in de raad zit.

Yvonne Janssen Groesbeek-Cremers, Yvonne.janssen-groesbeek@dgp.mookenmiddelaar.nl

Sylvia De Vito-van den Bouwhuijsen stelt zich voor:

Met veel plezier ben ik al 40 jaar woonachtig in deze gemeente, meer dan 20 jaar politiek actief en daarvan vele jaren raadslid. Van raadsleden tot collegeleden, ik heb veel mensen ontmoet in al die jaren, veel meegemaakt als raadslid en tal van onderwerpen zien langskomen…

Herindeling met Gennep en Bergen

Het heetste hangijzer in al die politieke jaren was de herindeling met Gennep en Bergen, die als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hing. Persoonlijk was en ben ik nog steeds voorstander van een zelfstandige gemeente Mook en Middelaar. Weliswaar klein qua omvang en aantallen inwoners, maar wel (daad)krachtig in wat we doen en wie we zijn. In de uithoek van Limburg, vlak bij centrumgemeente Nijmegen in een andere provincie… die focus op het noorden zien we ook terug bij het overgrote deel van onze inwoners die met hun dagelijks leven – van onderwijs, werken, zorg tot hobby’s – gericht zijn op Gelderland. Voor mij reden genoeg om ook in de toekomst te streven naar versterking van de samenwerking met gemeentes in het Rijk van Nijmegen.

Weg door de spoorzone

Als VVD strijden we al jaren tegen een weg door de spoorzone. Bij de afgelopen verkiezingen hebben we hiermee flink wat stemmen gewonnen. Dit standpunt staat voor mij en onze fractie nog steeds als een huis. Leefbaarheid en verkeersveiligheid van onze wijken en buurten vragen echter om aandacht, dus daar zetten we wat mij betreft de komende jaren vol op in.

Afvalbeleid

Een ander onderwerp is het afvalbeleid. Mij valt op dat het in politieke discussies altijd gaat om de vorm van inzamelen, maar te weinig over het eigenlijke doel: Veel van ons afval is te waardevol om te verbranden. We kunnen afval hergebruiken in nieuwe producten. Dat kan bereikt worden door het afval nog beter te scheiden op herbruikbare materialen! Wat mij betreft doen we dat niet met ondergrondse containers, waar we ons eigen vuil in een zak naar toe moeten brengen

Heeft u ideeën? Dan kunt u altijd mailen

Ondanks, of wellicht juist dankzij mijn jarenlange politieke inzet ben ik ook nu weer enorm enthousiast om als volksvertegenwoordiger, in samenspraak met onze inwoners, aan de slag te gaan voor onze gemeenschap. Dat doe ik met een leuk team binnen de VVD fractie. Wij staan altijd open voor uw inbreng, dus heeft u ideeën? Dan kunt u mij altijd mailen via sylvia.devito@vvd.mookenmiddelaar.nl

Sylvia De Vito-van den Bouwhuijsen

Everhard Scheltinga stelt zich voor:

Een gemeente waarin je graag wilt wonen (en waar die woning ook te vinden is). Een gemeente die inwoners helpt waar dat nodig is. Een gemeente die initiatieven van bewoners ondersteunt. Een gemeente die mede zorgt dat Nederland vluchtelingen een veilig onderdak biedt. Een gemeente die  in het beleid ook zorgt voor de toekomstige generaties.

Coalitie

Dat is mijn ideaalbeeld van Mook en Middelaar en dat wil ik als raadslid bereiken. Hiervoor nemen we als PvdA Lokaal Sociaal deel aan de coalitie en zit Frank Dillerop in het college van B&W.

De praktijk

Tegelijkertijd is de praktijk taai en zijn er soms tegengestelde belangen. Onze taak als raadslid is dan om een goede en eerlijke afweging te maken. Voor PvdA Lokaal Sociaal belangrijke zaken die nu spelen zijn armoedebestrijding, woningbouw, tijdelijke huisvesting statushouders/Oekraïners/eigen noodgevallen, de overgang naar het gebruik van duurzame energie en het versterken van natuur en biodiversiteit.

Oog voor iedereen

Zelf heb ik geluk gehad in het leven. Liefhebbende ouders die me een goede opvoeding konden geven. Voldoende intelligentie en ijver om te kunnen studeren. Een goede gezondheid, een liefhebbende echtgenoot. Een baan die me voldoening gaf en voldoende inkomen. Dat is grotendeels geluk hebben en maar een klein deel eigen verdienste. Wanneer je goed kijkt, zie je dat de bewering dat ieder in onze maatschappij alles kan bereiken niet klopt. Als samenleving moeten we oog hebben voor iedereen, iedereen kansen bieden, maar zeker zorgen voor degenen die toevallig minder geluk gehad hebben.

Werkzaamheden

Sinds 2011 woon ik in Middelaar en sinds september 2021 zit ik in de gemeenteraad. Daarnaast zit in het bestuur van IndoFILMCafé en ga ik wekelijks wandelen met bewoners van een verpleeghuis in Nijmegen. Ik heb gewerkt als docent scheikunde en natuurkunde aan de MAS (middelbare agrarische school) in Cuijk en de Agrarische Hogeschool HAS in Den Bosch. Voor Limburgse roots moet ik teruggaan naar mijn overgrootouders, rozenkwekers in Lottum.

Toehoorder bij de Dorpsraad Middelaar-Plasmolen

Om voeling te houden met wat er leeft ben ik vaak als toehoorder bij de Dorpsraad Middelaar-Plasmolen. Het pilsje na afloop aan de bar van De Koppel brengt weer extra informatie. Ook andere contacten helpen: fietstocht met de KBO, een keertje eten bij het Eetpunt, het gemeenteconcert, de Middelaardag, de sportschool in Molenhoek, mee-mopperen op station Mook-Molenhoek enzovoort. U kunt me direct bereiken via everhard.scheltinga@pvda.mookenmiddelaar.nl

Raadslid Wies van Keulen stelt zich voor

Sinds 2013 woon ik samen met mijn man in Molenhoek, ondertussen zijn we twee kinderen en een hond rijker en voelen we ons hier helemaal thuis tussen de hei en de uiterwaarden van de Maas. Sinds 2017 ben ik in onze gemeente politiek betrokken bij GroenLinks, eerst als hulp bij de communicatie en commissielid, en sinds 2018 zelfs in de raad. In 2020 voelde ik me helaas gedwongen om in de coronaperikelen het raadslidmaatschap naast me neer te leggen en meer aandacht te hebben voor mijzelf, mijn gezin en mijn eenmanszaak als vormgever en illustrator. Ik was blij verrast en vereerd dat ik afgelopen verkiezingen toch weer met voorkeursstemmen een plekje mocht krijgen in de raad.

Eindeloze economische groei

We zijn in ons land verzand geraakt in een systeem dat verslaafd is aan eindeloze economische groei. De vrije markt zorgt voor de rijken en laat steeds meer mensen achter die de eindjes lastig aan elkaar weten te knopen. Ook de natuur en onze omgeving worden door het systeem niet op waarde geschat en raken uitgehold.

Natuur de ruimte geven

We moeten onze natuur de ruimte geven om te laten herstellen en verstevigen. We leven in een veranderend klimaat en naast onze volle inzet voor verduurzaming en besparing moeten we ook onze gemeente meer klimaatbestendig maken. Meer groen helpt voor verkoeling, tegen verdroging en als buffer bij heftige regenval. Zeker onze gemeente met de dreiging voor natte voeten bij de Maas en bosbranden in de Bisselt.

Ontheemden

We kijken binnen de fractie hoe we zoveel mogelijk mensen die lastig rond kunnen komen kunnen ontzien of helpen. Ook ontheemden en mensen die vluchten voor oorlog en geweld dienen een plek te kunnen krijgen met een warm welkom.

Menselijke aspect

In een kleine gemeente kom je als raadslid in aanraking met bijna alle onderwerpen, dit vraagt veel tijd, maar is ook een mooie uitdaging. Ik blijf altijd zoeken naar het menselijke aspect, want hoe sec het beleid soms ook mag zijn, het heeft altijd echte uitwerking op echte mensen. Daarom ben ik ook erg benieuwd naar uw verhaal. Ik maak graag ruimte voor een gesprek.

Wies van Keulen