Wat is het?

Uw buurvrouw doolt ’s avond op straat rond. In veel te koude kleding. Uw oudste broer kan eigenlijk niet meer zelfstandig wonen. Hij liet laatst zelfs de voordeur openstaan toen hij ging wandelen. U ziet bij de supermarkt waar u vaak komt, altijd een man op een bankje zitten. Hij oogt vervuild en praat in zichzelf. Allemaal voorbeelden van verward gedrag, mensen die bezorgdheid oproepen. Soms zorgen zij voor overlast op openbare plekken. Als deze mensen acute hulp nodig hebben, kan daarvoor 112 gebeld worden. Maar vaak is acute hulp (nog) niet nodig. In dat geval kan de persoon die verward gedrag vertoont, aangemeld worden bij het Meldpunt Bijzondere Zorg.

Hoe werkt het?

Het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) is er voor burgers en professionals. Als u het MBZ belt, neemt een meldpuntmedewerker de telefoon op. Hij/zij vraagt door op de situatie: wat zijn uw zorgen? Welke zorg of ondersteuning is al geboden? En welke zorg denkt u dat op dit moment nodig is? Als er al hulpverlener(s) betrokken zijn, neemt de meldpuntmedewerker daarmee contact op. En als dit niet het geval is, regelt de meldpuntmedewerker zo snel mogelijk passende zorg.

Wat moet ik doen?

Als burger kunt u direct een melding doen via ons meldformulier of telefonisch via het telefoonnummer: 088 – 144 70 30 (op werkdagen van 08.30 -17.00 uur)

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wat moet ik meenemen?

U hoeft niets mee te nemen.

Hoe lang duurt het?

  • Als betrokken familielid krijgt u binnen 14 dagen de uitkomst van het onderzoek.
  • Bent u het niet eens bent met de uitkomst? Dan kunt u eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt.
  • Als u geen naaste familie bent, dan krijgt u geen informatie over de uitkomst.
  • Na uw melding kan, in een crisissituatie, onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur  na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.