Hoe maken we het hart van Plasmolen aantrekkelijker voor inwoners, ondernemers en toeristen. Het is een project dat al langer loopt en door dit college hoog op de agenda is gezet. Om voor een subsidie van de Provincie Limburg in aanmerking te komen, moet begin oktober 2023 een schetsontwerp klaar zijn. Details over bijvoorbeeld materiaalgebruik, bebording etc. worden daarna nader uitgewerkt. Het plein moet (in verband met de subsidie vanuit de provincie) klaar zijn op 1 januari 2025.

Onderdelen van het project zijn:

  • de kern van Plasmolen aantrekkelijker te maken
  • de functie en uitstraling van het horecaplein te verbeteren
  • een (zichtbare) verbinding te maken tussen plein en plas
  • een verbinding te leggen tussen natuur (Mookerplas en Sint Jansberg), watersport (jachthaven Eldorado), dagrecreatie (strand) en horeca
  • een integraal mobiliteitsplan te maken, inclusief een visie op parkeren