In 2020 en 2021 heeft een platform - met daarin een aantal inwoners en ondernemers - gewerkt aan de plannen voor de kern van Plasmolen. Dit traject werd begeleid door het bureau Spectrum. Het resultaat van deze sessies is samengevat in een uitgangspuntennotitie, die is meegenomen in 2 schetsontwerpen van architect MTD, waarbij de groep een adviserende rol heeft gehad.

Wensen deelnemers platform

  • Een mooi representatief plein (dat is het nu niet)
  • Veel groen (zo groen en organisch mogelijk) op het plein
  • Niet minder parkeerplaatsen dan er nu zijn op en rond het plein
  • Ruimte flexibel kunnen gebruiken
  • Betere, mooiere entree naar wandelgebied

In het algemeen belang is voor dit project ook gekeken naar bestemmingsplan, (verkeers)veiligheid en duurzaamheid.