De gebiedsvisie voor Molenhoek Zuid is door de gemeenteraad vastgesteld. Tot en met september 2022 haalt de projectgroep ideeën van omwonenden en geïnteresseerden op, zodat de nieuwe wijk straks zoveel mogelijk waarde voor de omgeving en de nieuwe bewoners toevoegt.

Participatieavonden, enquête en klankbordgroep

Er zijn 3 participatieavonden gehouden en er is een enquête verstuurd om input van belanghebbenden op te halen. Dit draagt bij aan een gevarieerde wijk, waar voor iedere woonwens een passende woning is te vinden: een belangrijke doelstelling van Molenhoek Zuid. Ook is er een klankbordgroep samengesteld met een brede afspiegeling van geïnteresseerden en belanghebbenden. Wilt u een idee of suggestie kwijt bij de klankbordgroep? Mail dit naar molenhoek-zuid@beterwonenin.nl, dan komt dit bij de klankbordgroep terecht. 

Grote betrokkenheid en veel ideeën

Tijdens de participatieavonden zijn de aanwezigen geïnformeerd over de plannen voor Molenhoek Zuid. De projectgroep kijkt terug op geslaagde bijeenkomsten, vanwege de grote betrokkenheid en vele ideeën vanuit de gemeenschap. Er was de mogelijkheid om ideeën te delen over thema’s als wonen, groen en mobiliteit. Ook werd er verteld over de actuele projectstatus en de stappen die de komende periode worden genomen. Hieronder kun je de themapanelen bekijken die tijdens de eerste participatieavond zijn getoond en zie je de reactiepanelen. Tijdens de derde avond is de architectuurvoorkeur uitgevraagd. Aan de hand van groene stickers kon aangegeven worden wat de voorkeur had. U vindt de panelen op: www.molenhoek-zuid.nl/over-het-project/(externe link)