Overige meldingen

  • Misstanden of calamiteiten bij, op of in het oppervlaktewater zoals rivier de Maas, kanaal, beken en plassen en ook hoogwater kunt u melden bij Meldpuntwater: (0800) 03 41. In niet-spoedeisende situaties kunt u uw melding ook online doen.
  • Kwesties m.b.t de bossen bij b.vanderaa@natuurmonumenten.nl.

  • De Mookerplas is in beheer van Leisurelands. Meer informatie kunt u vinden op de website van Leisurelands .