Ondernemers, instellingen en verenigingen uit de gemeente Mook en Middelaar, die moeten controleren op het coronatoegangsbewijs, kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage voor de inzet van deze controle. Dit geld komt van het kabinet. Alle locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is, zijn te lezen via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs.

Gemaakte kosten terugkrijgen

Met de bijdrage kunnen de kosten voor het controleren van toegangsbewijzen (gedeeltelijk) gecompenseerd worden. De voorwaarde is dat het gaat om kosten die gemaakt zijn voor controles tussen 1 januari 2022 en 26 maart 2022. Dit is een vervolg op de regeling die tot 31 december 2021 van kracht was. Wij vragen ook om een bewijs waarmee aangetoond wordt dat deze kosten zijn gemaakt. De bijdrage is enkel bedoeld voor de kosten van de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken, zogenaamd ondersteunend personeel.

Hoe aan te vragen

Indien u gebruik wilt maken van een declaratie kunt u de stukken opvragen via oov@mookenmiddelaar.nl. We maken gebruik van een vrij eenvoudige rekentool om te bepalen welke kosten er gemaakt zijn. Met het beantwoorden van een paar vragen berekent de tool het bedrag van de gevraagde compensatie. Voor ondernemers gaat het om:

  • het aantal gasten per dag;
  • het aantal openingsdagen per week;
  • het aantal geopende weken in 2022 (met verplicht gebruik van het coronatoegangsbewijs).

Wanneer indienen

Het is belangrijk dat wij het declaratieformulier met bijlagen uiterlijk zondag 3 april 2022 hebben ontvangen. Mail dit naar OOV@mookenmiddelaar.nl. Vermeld in het onderwerp ‘CTB gelden 2022’ en doe dit op tijd. Declaraties die later binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Vervolg

Na zondag 3 april 2022 bekijken wij hoeveel declaraties er zijn ontvangen en hoe wij de bijdrage van het kabinet eerlijk kunnen verdelen onder deze aanvragen. Het kan nodig zijn om een maximumbedrag per aanvraag in te stellen. Wij informeren alle aanvragers zodra bekend is hoe de bijdrage eerlijk verdeeld kan worden. Uitbetaling vindt plaats nadat de kosten zijn gemaakt en dit is aangetoond met bewijsstukken. Er is geen garantie dat de volledige aanvraag vergoed kan worden en de beschikbare middelen beperken zich tot de bijdrage die ter beschikking is gesteld door het kabinet.

Vragen

Neem bij vragen contact op met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid via OOV@mookenmiddelaar.nl of bel (024) 696 91 11.