Bedenk voor u gaat stemmen op welke kandidaat u wilt stemmen. De politieke partijen die meedoen in onze gemeente en de inwoners die zich kandidaat stellen, vindt u op de huis-aan-huis verspreide kieslijst en in de verkiezingskrant van Mook en Middelaar.

Hoe stemt u?

  1. Op het stembureau levert u uw stempas in en laat u uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
  2. U krijgt een stembiljet, met daarop alle lijsten (politieke partijen) die meedoen én alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
  3. Met dit stembiljet en een rood potlood gaat u een stemhokje in. Dat doet u alleen. Heeft u vanwege uw lichamelijke gesteldheid hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand mee om u te helpen.
  4. U kleurt 1 rondje rood, vóór de naam van de persoon op wie u wilt stemmen. U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
  5. Stop het stembiljet in de stembus. U heeft uw stem uitgebracht. Woensdagavond 16 maart vanaf 21.00 uur worden de stemmen geteld.

Gezondheidsmaatregelen

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis en laat u direct testen. Een andere kiezer kan voor u gaan stemmen. Dat kan door de achterkant van uw stempas in te vullen. Geef uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen. Komt u stemmen in het stemlokaal? Geef elkaar de ruimte en houd 1,5 meter afstand. De gemeente richt de stemlokalen zo in dat het mogelijk is voor kiezers om onderling afstand te houden.