Bedenk voor u gaat stemmen op welke kandidaat u wilt stemmen. De politieke partijen die meedoen in en de inwoners die zich kandidaat stellen, vindt u op de huis-aan-huis verspreide kieslijst.

Hoe stemt u?

  1. Op het stembureau levert u uw stempas in en laat u uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
  2. U krijgt twee stembiljetten, met daarop alle lijsten (politieke partijen) die meedoen én alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
  3. Met deze stembiljetten en een rood potlood gaat u een stemhokje in. Dat doet u alleen. Heeft u vanwege uw lichamelijke gesteldheid hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand mee om u te helpen.
  4. U kleurt per stembiljet 1 rondje rood, vóór de naam van de persoon op wie u wilt stemmen. U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
  5. Stop de stembiljetten in de stembus. U heeft uw stem(en) uitgebracht. Woensdagavond 15 maart vanaf 21.00 uur worden de stemmen geteld.