De gebiedsontwikkeling Ecozone hangt nauw samen met het structureel oplossen van de verkeersproblematiek rond de verbinding A73-Groesbeek. Verkeer vanaf de A73 rijdt via de kernen  Mook (Groesbeekseweg) en Molenhoek (Ringbaan en Heumensebaan) naar Groesbeek. Dit zorgt voor de nodige overlast. Omdat de verbinding een provinciaal grensoverschrijdende route is, zijn meerdere partijen en overheden bij dit proces betrokken, zoals de provincies Limburg en Gelderland en de gemeenten Heumen en Berg en Dal. Samen zoeken we naar een duurzame oplossing, die voor iedereen aanvaardbaar is.

Verkeerskundig onderzoek

Er zijn al verschillende initiatieven voor (tijdelijke) maatregelen geweest om de verkeersproblematiek in de dorpskernen aan te pakken, maar helaas zonder het gewenste resultaat. Ook zijn er in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken naar de verkeersproblematiek gedaan.

Nieuw onafhankelijk onderzoek 2022

In de raadsvergadering van 4 maart 2021 is aangekondigd dat er een nieuw, onafhankelijk verkeersonderzoek komt. Dit verkeersonderzoek zal in 2022 plaatsvinden. Een participatietraject met stakeholders vormt onderdeel van deze studie. Daarnaast zullen eerder aangedragen oplossingen worden meegenomen. We wachten voor de start van het onafhankelijke verkeersonderzoek de uitkomsten van een regionaal onderzoek af. Zodat we die kunnen meenemen.

Regionaal verkeerstechnisch onderzoek 2021

Dit regionale onderzoek van de gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar en de Groene Metropoolregio (Arnhem-Nijmegen) richt zich in bredere zin op de bereikbaarheid van de zuidflank van Nijmegen, het zoeken naar en inzetten van zogenoemde hub’s, waaronder station Mook-Molenhoek en het verkeer tussen de A73 en de gemeente Berg en Dal (Groesbeek). Het betreft een verkeerstechnisch onderzoek, gebaseerd op verkeerscijfers (intensiteiten) en bestemmingen (verkeerstromen). De uitkomsten van het regionale verkeersonderzoek vindt u hier.

Eerdere onderzoeken

Er zijn de afgelopen jaren al meerdere onderzoeken gedaan naar mogelijke oplossingen voor de ontsluiting A73-Groesbeek. Dit heeft in 2013 geleid tot een haalbaarheidsonderzoek van een variant: Voorkeursvariant-5a. Deze variant houdt in dat het verkeer gestructureerd via gebiedsontsluitingswegen van en naar Groesbeek rijdt. En dus niet meer door de woonwijken. Onderdeel van deze variant is een nieuwe weg – aan de oostzijde van de spoordijk - die de N271 verbindt met Groesbeek. In 2013 heeft de gemeenteraad verder onderzoek en initiatieven naar Voorkeursvariant 5a beëindigd. Nadat Groesbeek en de Provincie zich terugtrokken, werd deze variant vanwege de hoge kosten onhaalbaar.

5a-lightvariant

Aansluitend is er nog gekeken naar een zogenaamde lightversie, een route deels over bestaande wegen. De aanlegkosten van deze 5a-lightvariant zijn weliswaar lager, maar leken met € 4.477.330 exclusief btw (prijspeil 2019) nog steeds een onmogelijke opgaven voor de gemeente.

Alle opties open

Het verkeerskundige onderzoek van 2022 is geen onderzoek naar variant-5a. Alle opties zijn open.