Noord-Limburg: Gezondste regio

Mook en Middelaar werkt samen met de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray aan de gezonde toekomst van Noord-Limburg.

Gezamenlijke visie Noord-Limburg

In 2019 hebben de 8 gemeenten van Noord-Limburg een gezamenlijke visie vastgesteld voor Noord-Limburg. Eén visie met de ambitie om de Gezondste Regio van Nederland te worden. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma is onder meer vertaald in een Regio Deal en een Regionale Investeringsagenda. Rijksoverheid, Provincie Limburg, de acht gemeenten uit Noord-Limburg, diverse onderwijsinstellingen, ondernemers en de samenleving geven samen vorm aan de uitvoering door middel van regionale projecten. Samen bouwen zij aan een breed en stevig fundament voor een gezonde toekomst van Noord-Limburg.

Regio Deal

De Regio Deal (samenwerking tussen rijk, provincie, gemeenten en partners) ondersteunt de brede welvaart van de regio door:

 • bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de jeugd
 • het maximaal benutten van de kennisontwikkeling in de High Tech agro business
 • het vergroten van de levensverwachting van inwoners
 • het vergroten van de veiligheid
 • het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en grensoverschrijdende samenwerking

In onze gemeente gaat het om projecten op het gebied van veiligheid, zoals het intergemeentelijk interventieteam, het Keurmerk veilig ondernemen in het buitengebied, en de campagne bewustwording en ondermijning.

Investeringsagenda

De Investeringsagenda (samenwerking tussen provincie, gemeenten en partners) ondersteunt gezamenlijke ambities door samen projecten te starten op de thema’s:

 • Ondernemen en Innoveren
 • Vitaal en Gezond
 • Toerisme en Leisure
 • Landelijk Gebied
 • Mobiliteit en Logistiek
 • Energie en Klimaat

Projecten in onze gemeente

In onze gemeente gaat het dan om TOP (Toeristische overstappunten) Netwerken Noord-Limburg, realisatie cross-over agrofood en recreatieve sector, agrotoeristisch platform, keramiekindustrie, toeristisch hart Plasmolen, regionale MTB-route, Maasheggen, bezoekersaanpak, nieuwe toekomst van het platteland, monitoring en evaluatie mobiliteit en logistiek, campagne Veilig op Weg, onderzoek mobiliteitsarmoede, ouderen OV en MaaS, verkeersstromenonderzoek A73 Mook, Molenhoek en Groesbeek en de Regionale Energiestrategie.

rn–l voor u

In Noord-Limburg kiezen we bewust en doelgericht voor gezondheid als basis om prettig te kunnen leven, werken, ontwikkelen en samen te werken. Heeft u een project of initiatief dat bijdraagt aan onze ambitie of wilt u meer weten over de projecten en de samenwerking? Kijk op www.rn-l.nl of neem contact op via info@rn-l.nl.