In verband met corona is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Mook en Middelaar twee keer uitgesteld. De laatst gehouden receptie, voordat corona uitbrak, was op 5 januari 2020. Burgemeester Willem Gradisen memoreerde dit tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari jl. in De Wieken in Molenhoek.   

burgemeester Gradisen spreekt aanwezigen toe

Coronaperiode

Uiteraard ging de burgemeester in op de achterliggende periode van corona: “Het was voor iedereen iets compleet nieuws. Toen wisten we nog niets over de snelheid van besmetting en er waren tegen corona geen medicijnen en nog geen vaccinaties”. Hij gaf aan dat ons land, en daarmee ook onze gemeente, in ruim twee jaar tijd diverse keren nagenoeg volledig op slot is gegaan. Corona heeft dan ook sporen nagelaten: “soms ook diepe sporen”. Hij noemde daarbij het overlijden van meerdere inwoners als gevolg van corona en mensen die er langdurig ziek van zijn geworden. Veel inwoners hebben zich in die periode eenzaam gevoeld, met soms vervolgschade bij zowel ouderen als jongeren. Verder was er bij veel bedrijven economische schade.

Onzekere tijd

De burgemeester gaf vervolgens aan dat we momenteel sowieso leven in een onzekere tijd. De grootste onzekerheid  wordt veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. De oorlog vertaalt zich bij ons in onder andere extreem hoge energieprijzen en een hoge inflatie: “Het leven is voor mensen, dus ook voor onze inwoners, duurder geworden”. Anderzijds mogen we in vergelijking met veel andere landen in de wereld, waar oorlogen en miljoenen vluchtelingen zijn, onze zegeningen tellen: “laten we dat niet vergeten”. Er is juist ook reden tot veel optimisme. Burgemeester Gradisen illustreerde dat met enige feiten, bijv. in bijna elk land is de gezonde levensduur van mensen toegenomen, in de afgelopen 30 jaar is mondiaal de zuigelingensterfte gehalveerd en de ontwikkeling van vaccins tegen dodelijke ziekten is met sprongen vooruit gegaan. Er is, aldus de burgemeester, “gelukkig reden tot optimisme en dat werkt inspirerend. Of zoals Jan Terlouw het kort geleden nog verwoordde: 'wanhoop leidt tot niets, optimisme tot daadkracht'”.  

Verkiezingen gemeenteraad

Daarnaast besteedde burgemeester Gradisen aandacht aan de verkiezingen van de gemeenteraad in het afgelopen jaar. Er traden zowel nieuwe wethouders aan als diverse nieuwe raadsleden. In de lokale pers werd vooral aandacht besteed aan het feit dat een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Mook en Middelaar bestaat uit vrouwen (8 van de 13). Hij stelde vervolgens aan alle bezoekers vanuit het college de nieuwe wethouders voor, als ook de relatief nieuwe gemeentesecretaris. Daarna besteedde hij aandacht aan alle leden die nu deel uitmaken van de gemeenteraad, zowel de nieuw verkozen raadsleden als alle anderen. Hij vergat daarbij niet de griffie te noemen, die de raadsleden ondersteunt.    

Betrokkenheid inwoners

De burgemeester besteedde tevens kort nog even aandacht aan de afgelopen jaarwisseling en complimenteerde de hulpdiensten voor hun inzet en paraatheid. Tot slot gaf burgemeester Gradisen namens het gemeentebestuur aan dat wij “grote waardering hebben voor de betrokkenheid van onze inwoners bij het wel en wee van onze gemeente en daarmee waardering hebben voor de kracht van onze lokale samenleving”. Dat is volgens de burgemeester een goede basis voor een succesvol 2023.