Het is druk in onze natuur. Met wandelaars, fietsers, mountainbikers en hardlopers. Corona draagt daar nog eens extra aan bij. Die drukte baart verschillende mensen zorgen. Onze inwoners ervaren overlast. Met name als het over mountainbiken (mtb) gaat. Daarom willen we als gemeente graag uitleg geven over de situatie rond de nieuwe mtb-routes. Hiermee dragen we hopelijk bij aan wat wederzijds begrip.

mtb baan

Nieuwe infrastructuur voor betere scheiding

Omdat wandelaars (en joggers) veel hinder ondervonden van mtb’ers, is er de afgelopen tijd gewerkt aan speciale mtb-routes in het Rijk van Nijmegen(externe link). Het gaat dan om de rode route van Nijmegen, de paarse route van Groesbeek, de inmiddels vergevorderde blauwe route van Mook en de groene route door Heumensoord (route Malden), die dit jaar een opknapbeurt zal krijgen. Door op deze manier verschillende groepen recreanten te scheiden, wordt de veiligheid in het bos vergroot. Naast 850 kilometer aan wandelpaden ligt er nu 62 kilometer mtb-route.

Ontwerp, aanleg en gedragsregels

Het ontwerp van de routes startte na vergunningverlening in 2018 en is een samenwerking van terreineigenaren, boswachters, ecologen, betrokken gemeenten en diverse natuurwerkgroepen. Hierbij is zorgvuldig vooronderzoek gedaan conform de wetgeving. Een betere scheiding tussen mtb’ers en andere recreanten is een van de belangrijkste doelstellingen. Door ontwerp en goede afwatering verminderen de paden erosie (en modder rijden). Aanleg en onderhoud komen voor rekening van de speciaal opgerichte Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen. Voor het gebruik van de route onderschrijft deze stichting nadrukkelijk de mtb gedragscode(externe link), (met het oog op veiligheid en een positieve relatie met andere recreanten.

De Zandberg

Onderdeel van de blauwe route is de Zandberg in Mook. Op deze oude vuilstortplaats is in overleg met gemeente Mook en Middelaar en de terreinbeheerder Bodemzorg Limburg een trailcenter gebouwd. Hier zijn naast de doorgaande mtb-route enkele “jumplijnen” aangelegd, waarop de geoefende mtb’er sprongen kan maken. De nieuwe mtb-route over de Zandberg draagt hopelijk bij aan vermindering van overlast door illegale springschansen of mtb’ers die van de toegestane routes afwijken. De Zandberg is nog niet officieel geopend, omdat er nog een aantal zaken geregeld moet worden. Denk aan goede toegangspoortjes, die fietsers toelaten maar geen crossmotoren, en een goedgekeurd Veiligheidsplan.

Nieuwe struiken

Tijdens de bouw van het trailcenter zijn diverse sleedoornstruiken weggesnoeid. De meeste daarvan gaan in het voorjaar weer groeien. De stichting heeft bovendien ruim 530 inheemse struiken aangekocht in 2020. Kinderen van de Adalbertschool hebben geholpen om die struiken een goede plek te geven. In 2021 volgen nog enkele honderden struiken. Verder zijn er plannen om het terrein nog verder in te richten met onder meer picknickbankjes.

Natuur op één

De meeste mtb-routes in onze gemeente liggen op de terreinen van Natuurmonumenten. Ook Natuurmonumenten probeert de verschillende vormen van recreatief medegebruik zo goed mogelijk te scheiden, door zones te benoemen en bebording aan te brengen. Hierbij wordt allereerst op de (kwetsbare) natuur gelet. Daarna kijkt de organisatie welke recreatie waar het best past én waar het niet mogelijk is. Dit is ook de reden dat de mtb-route niet langer over het kwetsbare gebied Sint-Jansberg voert. Op grondgebied van Staatsbosbeheer en de gemeenten zijn hiervoor al aanpassingen op de route gedaan.

Gun elkaar de ruimte

Dat een aantal mtb’ers zich nog niet aan de nieuwe routes houdt en/of voor overlast zorgt, is spijtig, maar mtb’ers in het algemeen niet aan te rekenen. Dat het extra druk in de bossen is door corona vraagt om meer afstemming tussen de verschillende recreanten. Laten we elkaar de ruimte gunnen en respectvol met elkaar en de natuur omgaan. De nieuwe route-aanpassingen dragen hieraan bij door de mtb-sport te scheiden van andere recreatievormen. Dit wordt in de gaten gehouden door de verschillende partijen. Waar nodig zullen de voorwaarden of regels worden bijgesteld.

Meer informatie

De vier mtb-routes van het Rijk van Nijmegen vindt u op www.mtb-rijkvannijmegen.nl/route-overzicht/(externe link).