Op vrijdagochtend 24 juni jl. vond voor de 13de keer in Mook een gemeentelijke veteranenbijeenkomst plaats. Nu weer voor het eerst sinds drie jaar, omdat vanwege corona deze bijeenkomsten in 2020 en 2021 niet konden doorgaan. Het is inmiddels een gewaardeerde bijeenkomst, die in onze gemeente plaatsvindt op de vrijdagochtend voorafgaand aan de nationale veteranendag in Den Haag op de laatste zaterdag van de maand juni.

Dankbaarheid en waardering 

veteranen bij elkaar met burgemeester Gradisen in hun midden.

Burgemeester Willem Gradisen hield een kort welkomstwoord en sprak zijn dankbaarheid en waardering uit voor de inzet gepleegd door de veteranen. Luitenant-kolonel Peter van Poll (sectiehoofd Host Nation Support & CIMIC) uit Molenhoek hield vervolgens een boeiende inleiding over zijn ervaringen als veteraan bij missies in onder andere Cyprus, Bosnië, Afghanistan en Irak. Centraal stond dat wij in dergelijke gebieden met westerse ogen naar onderwerpen kijken en denken met onze hulp altijd goed te doen. Zo vertelde hij bijvoorbeeld dat in Afghanistan door de (mannelijke) dorpsoudsten en imams de wens werd aangegeven om een waterput dichtbij het dorp te hebben, zodat de vrouwen niet steeds meer dan 5 km moesten lopen voor water. Aan het verzoek werd voldaan en de put werd aangelegd. Later werd de put echter vernield. Het bleek dat de vrouwen die put namelijk helemaal niet wilden. Want voor hen was water halen 5 km verderop een soort uitje om onderling contact te kunnen hebben. De vrouwen moesten namelijk doorgaans binnen blijven en kwamen hun woning nauwelijks uit. Kortom, je denkt iets heel goeds te doen, maar de realiteit is daar volkomen anders. De aanwezigen konden zijn goede inhoudelijke verhaal waarderen. 

Saamhorigheid en kameraadschap

Uiteraard stond verder de informele ontmoeting centraal. Een moment van saamhorigheid en kameraadschap voor de veteranen en de aanwezige partners. In de gemeente Mook en Middelaar is deze bijeenkomst inmiddels een mooie traditie geworden.