Gemeente Mook en Middelaar gaat in Molenhoek Zuid een woonwijk met circa 250 woningen ontwikkelen. Het gaat globaal om het gebied tussen de Maas, de Rijksweg, het spoor Venlo – Nijmegen en de Bredeweg (provinciegrens Limburg en Gelderland). 

Groeiende vraag naar woningen

Reden voor de nieuwbouw, is de groeiende vraag naar (betaalbare) woningen in de regio. Het bestaande woningbouwprogramma van Mook en Middelaar heeft onvoldoende capaciteit om in de verwachte woningbehoefte te voorzien. 

Groene wijk met 3 deelgebieden

De nieuwe wijk wordt groen en ruimtelijke opgezet en bestaat uit 3 deelgebieden: Dorps Wonen, Entreezone en Wonen aan de Maas. Binnen deze gebieden komt een gevarieerd woningaanbod, met gezinswoningen, betaalbare rijwoningen, levensloopbestendige woningen, sociale huurappartementen, maar ook luxe appartementen en (half)vrijstaande woningen. Alle woningen zijn energieneutraal. Zo ontstaat er een toekomstbestendige woonwijk die een impuls geeft aan onze gemeente. Via molenhoek-zuid.nl(externe link) worden updates gedeeld en kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

alt tekst: gebied Molenhoek Zuid, tussen de Maas, de Rijksweg, het spoor en de Bredeweg

Volkstuinencomplex

Voor de meeste percelen in het plangebied geldt dat ze door de projectontwikkelaars zijn aangekocht bij particulieren. Naast deze particuliere grond, waaronder te saneren bedrijfsterrein, zet de gemeente – met het oog op de urgentie en de grote vraag naar betaalbare woningen - ook eigen grond in.  Het volkstuinencomplex aan de Halderweg vormt onderdeel van de gebiedsontwikkeling. De gemeente is eigenaar van deze percelen en verhuurt de gronden aan volkstuinvereniging ‘Middelweart’. Voor het volkstuinencomplex is een nieuwe locatie gevonden aan de Startsedijk in Mook.