Gemeente Mook en Middelaar gaat in Molenhoek Zuid een woonwijk met circa 250 woningen te ontwikkelen. Het gaat globaal om het gebied tussen de Maas, de Rijksweg, het spoor Venlo – Nijmegen en de Bredeweg (provinciegrens Limburg en Gelderland). De gemeente heeft hiervoor op 21 december 2020 een intentieovereenkomst gesloten met drie ontwikkelaars. Met deze intentieovereenkomst spreken de partijen de wens uit te komen tot een gebiedsontwikkeling met een woningbouwprogramma. Het is de bedoeling dat een deel van de bestaande bedrijfsbebouwing in dit gebied zal verdwijnen. Het bestemmingsplan Molenhoek Zuid is op 20 april 2023 door de raad vastgesteld.

Groeiende vraag naar woningen

De reden om de gebiedsontwikkeling voor Molenhoek Zuid te onderzoeken, is de groeiende vraag naar (betaalbare) woningen in de regio. Het bestaande woningbouwprogramma van Mook en Middelaar heeft onvoldoende capaciteit om in de verwachte woningbehoefte te voorzien. Het is de wens van de gemeente om te bouwen voor diverse doelgroepen en de nieuwe wijk te voorzien van verschillende soorten woningen.

alt tekst: gebied Molenhoek Zuid, tussen de Maas, de Rijksweg, het spoor en de Bredeweg

Volkstuinencomplex

Voor de meeste percelen in het plangebied geldt dat ze door de projectontwikkelaars zijn aangekocht bij particulieren. Naast deze particuliere grond, waaronder te saneren bedrijfsterrein, zet de gemeente – met het oog op de urgentie en de grote vraag naar betaalbare woningen - ook eigen grond in.  Het volkstuinencomplex aan de Halderweg vormt onderdeel van de gebiedsontwikkeling. De gemeente is eigenaar van deze percelen en verhuurt de gronden aan volkstuinvereniging ‘Middelweart’. De gemeente is met de volkstuinvereniging in overleg over een alternatieve locatie voor het volkstuinencomplex.