Op straat of in uw omgeving kunt u mensen tegenkomen die zich verward gedragen. Soms roept dit bezorgdheid op. Soms zorgen zij voor overlast op openbare plekken. Als deze mensen acute hulp nodig hebben, kan daarvoor 112 gebeld worden. Maar vaak is acute hulp (nog) niet nodig. In dat geval kan de persoon die verward gedrag vertoont, aangemeld worden bij het Meldpunt Bijzondere Zorg.

Het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) is er voor burgers en professionals. Als u het MBZ belt, neemt een meldpuntmedewerker de telefoon op. Hij/zij vraagt door op de situatie: wat zijn uw zorgen? Welke zorg of ondersteuning is al geboden? En welke zorg denkt u dat op dit moment nodig is? Als er al hulpverlener(s) betrokken zijn, neemt de meldpuntmedewerker daarmee contact op. En als dit niet het geval is, regelt de meldpuntmedewerker zo snel mogelijk passende zorg.

Op de website van de GGD Gelderland – Zuid kunt u direct een melding doen via het meldpuntformulier voor burgers(externe link) of telefonisch via het telefoonnummer: 088 – 144 70 40 (op werkdagen van 08.30 -17.00 uur).