Stank- of geluidoverlast, dumping van asbest of andere meldingen op het gebied van milieu:

  • Tijdens kantooruren doorgeven aan Publiekszaken via (024) 696 91 11.
  • Buiten kantooruren doorgeven via (024) 696 91 32. U wordt dan doorgeschakeld naar het bedrijf Pricon dat namens Mook en Middelaar uw klacht in behandeling zal nemen.
  • U kunt ook rechtstreeks de politie benaderen via 0900 8844.