Ligt er zwerfvuil? Last van een verstopte riolering? Losliggende tegels? Een omgewaaide boom? Processierups gesignaleerd? Of heeft u andere meldingen of tips voor uw buurt? Maak dan een melding! Wilt u een melding doen over de processierups dan kunt u dat doen onder het kopje 'dierenoverlast'

Melden

U kunt bij uw (digitale) melding kiezen voor: afval, asfalt/bestrating, gladheid, dierenoverlast, openbaar groen, overig, riolering en straatmeubilair. U kunt in een aantal gevallen ook direct met de uitvoerende instantie contact opnemen. Deze gegevens vindt u hieronder.

Gevaarlijke situatie in weekend of na 17.00 uur

Signaleert u een gevaarlijke situatie in het weekend of op werkdagen na 17.00 uur, dan kunt u bellen naar de meldkamer van de politie: 0900 88 44 (lokaal tarief).

Verkeer

Klachten over handhaving van verkeersregels kunt u rechtstreeks melden bij de politie via 0900 88 44 of  de wijkagent

Rijksweg N271

Beheer en onderhoud N271: Servicedesk Provincie Limburg, (043) 389 77 77.