Algemene meldingen

Geuroverlast, geluidshinder, lucht- en bodemverontreiniging veroorzaakt door bedrijven meldt u online. Uiteraard kunt u uw melding tijdens kantoortijden ook telefonisch doen via Publiekszaken, (024) 696 91 11.

Spoedeisende situaties

Spoedeisende situaties kunt u buiten kantoortijden melden via A2, telefoonnummer (024) 696 91 32.