Reststroken

Gemeentegrond

Op veel plekken in de gemeente Mook en Middelaar hebben bewoners een stukje gemeentegrond in gebruik als tuin, zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt met de gemeente. Vaak zijn bewoners zich helemaal niet bewust van deze situatie, omdat het bijvoorbeeld al zo was bij aankoop van de woning. De gemeente is nu gestart met het project Reststroken. Het grondgebruik is in kaart gebracht en de gemeente gaat afspraken maken met de betreffende bewoners. 

Gang van zaken

We voeren het project Reststroken wijk voor wijk, kern voor kern uit. De start van het project vindt in elke wijk plaats met een informatieavond. De betreffende bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging. Na de informatieavond verstuurt de gemeente een brief met informatie over uw individuele situatie en komen de projectmedewerkers graag bij u langs.

Reststrokenbeleid

De gemeenteraad heeft in december 2017 ingestemd met het nieuwe reststrokenbeleid. Dit beleid is hieronder terug te vinden.

Document download informatie:

Voorwaarden

Gemeentegrond is in principe bedoeld voor algemene voorzieningen. Denk hierbij aan wegen en straten of openbare groenvoorzieningen. In dit project gaat het om stroken grond in eigendom van de gemeente die slechts een beperkte functie hebben en direct grenzen aan een woonperceel. De gemeente beoordeelt welke van deze grond voor verkoop of verhuur in aanmerking komen. Daarbij kijkt de gemeente onder andere naar:

  • Het groenstructuurplan;
  • de (verkeers)veiligheid;
  • mogelijke toekomstige ontwikkelingen;
  • logische en rechte kadastrale grenzen;
  • de aanwezigheid van kabels en/of leidingen: bij kabels en leidingen is enkel verhuur mogelijk!

Aanvragen

Ook sommige stroken gemeentegrond, direct grenzend aan woonpercelen, die niet in gebruik zijn genomen, kunnen voor verkoop of verhuur in aanmerking komen. Heeft u interesse in aankoop of huur van een strook grond? Dan kunt u een aanvraag indienen.  Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling en beoordelen wij of het voor u mogelijk is om de strook gemeentegrond te kopen of te huren.

Aanvraagformulier

Heeft u interesse in aankoop of huur van een strook grond? Dan kunt u een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier vindt u hieronder.

Document download informatie:

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de oppervlakte en de ligging van de strook gemeentegrond die u koopt of huurt.

Koop

  • Voorerfgebied tot en met 150 m² € 50,- per m² met een minimum koopprijs van € 500,-.
  • Achtererfgebied tot en met 150 m² € 100,- per m² met een minimum koopprijs van € 500,-.

Is de te verkopen grond groter dan 150 m²? De gemeente wijst dan een taxateur aan, die de strook gemeentegrond zal taxeren.

Aanvullende kosten

Naast de koopsom betaalt u kosten koper. Dit betekent dat de 2% overdrachtsbelasting over de koopsom, de kosten van de notaris en de kosten van het Kadaster voor uw rekening komen.

Huur

De huurprijs bedraagt 6% van de verkoopprijs (eveneens met een minimale koopprijs van € 500,-) vermeerderd met € 150,-. Liggen er kabels en leidingen in de strook gemeentegrond? Dan wordt de huurprijs gehalveerd.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het projectteam van het project Reststroken. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer (024) 696 91 11.  U kunt ook een e-mail sturen naar reststroken@mookenmiddelaar.nl.

Document download informatie:

Veelgestelde vragen

Veel vragen over het project Reststroken zien we vaker voorbij komen. Bekijk hier de antwoorden op de vragen die het meest worden gesteld.

Document download informatie: