Voor al uw vragen over verduurzaming van uw woning, het opwekken van duurzame energie en het nemen van energiebesparende maatregelen kunt u weer terecht bij het loket in het gemeentehuis van Mook. Ook voor informatie over financiering en subsidies.

Dinsdag

Elke dinsdag in de oneven weken (wk. 45, 47, 49 en 51) bent u welkom tussen 9.00 en 12.00 uur. Komt dit tijdstip u niet goed uit, kijk dan op www.duurzaamwonenplus.nl naar de andere openingstijden in de buurgemeenten Berg en Dal, Heumen of Nijmegen.

Contact 

U kunt met uw vraag ook bellen naar de gemeente op 024 696 9111 of een e-mail sturen naar info@duurzaamwonenplus.nl. Komt u gerust langs.