Wat is het?

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

Hoe werkt het?

U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

 • scholen voor basisonderwijs (BO)
 • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
 • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
 • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen.

Daarnaast is het mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen als:

 • Uw kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

Let op: Als uw kind met aangepast vervoer naar school reist, hoeft u geen leerlingenvervoer aan te vragen. Dit wordt namelijk al door de gemeente geregeld.

Wat moet ik doen?

Hoe vraag ik het aan?

Een vergoeding Leerlingenvervoer moet u aanvragen met het aanvraagformulier 'Leerlingenvervoer' (zie onderaan deze pagina). Vul dit volledig in en stuur het op naar de gemeente. Vraagt u ook een vergoeding voor een begeleider? Of taxivervoer? Laat dan ook het formulier 'advies leerlingenvervoer deskundige' invullen (zie onderaan deze pagina). Dat is in de regel de behandelend arts, een specialist of psycholoog.Als u vorig jaar ook al leerlingenvervoer voor uw heeft gehad, dan krijgt u tijdig vóór het nieuwe schooljaar van ons automatisch een formulier toegestuurd.

Wat kost het?

Eigen bijdrage

In sommige gevallen moet u ook zelf iets betalen. U moet dan ook uw inkomen opgeven. Als uw belastbaar inkomen in 2021 hoger was dan € 28.800 kan een drempelbedrag in rekening worden gebracht. Dit drempelbedrag bedraagt de kosten van het openbaar vervoer over de eerste 6 km (gerekend vanaf de woning). Heeft u meerdere kinderen met leerlingenvervoer? Dan betaalt u dit per kind.Als u invult dat uw inkomen in 2021 lager was dan € 28.800,--, dan dient u een IB-60 formulier van de belastingdienst mee te sturen. Dit kunt u telefonisch bij de Belastingdienst opvragen: (0800) 0543. Bezoekt uw kind een basisschool op meer dan 20 km afstand van het woonadres? Dan vragen wij u een extra bijdrage. Deze is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Eigen bijdrage niet van toepassing

Heeft uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Dit geldt voor ten hoogste twee kinderen per gezin. De eigen bijdrage is ook niet van toepassing indien u fietsvergoeding ontvangt.

Hoe lang duurt het?

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 • De gemeente controleert of de gegevens op uw aanvraag correct en compleet zijn.
 • Is uw aanvraag onvolledig of onjuist: dan krijgt u de aanvraag terug. U kunt deze dan aanpassen en aanvullen.
 • Gebeurt dit niet, dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 • Is uw aanvraag wel compleet en juist? Dan beoordelen wij voor welk leerlingenvervoer uw kind in aanmerking komt.
 • Heeft u de aanvraag vóór 5 juni ingediend? Dan krijgt u vóór begin van het nieuwe schooljaar van ons bericht.
 • Heeft u de aanvraag gedurende het schooljaar ingediend? Dan krijgt u binnen 8 weken bericht. Die termijn kan eventueel verlengd worden tot 12 weken.

Wilt u meer weten over de regels van het leerlingenvervoer?

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Mook en Middelaar kunt u hier (externe link)vinden. De regels voor het leerlingenvervoer kunt u hier vinden.(externe link)