Wat is het?

De keuze van een school is een belangrijke beslissing in het leven van uw kinderen. Uw financiële situatie mag daarbij niet in de weg staan. U kunt daarom bij de gemeente een vervoersvoorziening aanvragen voor uw kind en eventueel een begeleider. In principe gaat het dan om de kosten voor het gebruik van een fiets of, indien dat niet mogelijk is, van het openbaar vervoer. In bepaalde gevallen kunnen ook de reiskosten van een begeleider of kan aangepast vervoer (taxi) worden toegekend.
De vervoersvoorziening is bedoeld voor het vervoer tussen het woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Publiekszaken van de gemeente tel.: (024) 696 91 11.

Hoe werkt het?

Wie kan het aanvragen en voor wie

U als ouder, verzorger of voogd kunt dit alleen aanvragen voor de leerling die in de gemeente staat ingeschreven of verblijft. Voor een vervoersvoorziening voor uw kind gelden de volgende voorwaarden:

 • uw kind gaat naar een school voor basisonderwijs, of een school voor speciaal basisonderwijs, of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs;
 • de afstand tussen het woonadres van de leerling en de school is meer dan 6 kilometer;
 • er is dichterbij geen andere passende school voor uw kind;
 • uw kind verblijft wegens het volgen van (voortgezet) speciaal onderwijs in een internaat of pleeggezin. In deze gevallen komen de kosten van weekeinden- en vakantievervoer voor een bijdrage in aanmerking.
 • uw kind kan vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet of niet zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer naar school.

Wat moet ik doen?

Hoe vraag ik het aan?

Een vergoeding Leerlingenvervoer moet u aanvragen met het aanvraagformulier 'Leerlingenvervoer' (zie onderaan deze pagina). Vul dit volledig in en stuur het op naar de gemeente. Vraagt u ook een vergoeding voor een begeleider? Of taxivervoer? Laat dan ook het formulier 'advies leerlingenvervoer deskundige' invullen (zie onderaan deze pagina). Dat is in de regel de behandelend arts, een specialist of psycholoog.
Als u vorig jaar ook al leerlingenvervoer voor uw heeft gehad, dan krijgt u tijdig vóór het nieuwe schooljaar van ons automatisch een formulier toegestuurd.

Wat kost het?

Eigen bijdrage

In sommige gevallen moet u ook zelf iets betalen. U moet dan ook uw inkomen opgeven. Als uw belastbaar inkomen in 2021 hoger was dan € 28.800 kan een drempelbedrag in rekening worden gebracht. Dit drempelbedrag bedraagt de kosten van het openbaar vervoer over de eerste 6 km (gerekend vanaf de woning). Heeft u meerdere kinderen met leerlingenvervoer? Dan betaalt u dit per kind.
Als u invult dat uw inkomen in 2021 lager was dan € 28.800,--, dan dient u een IB-60 formulier van de belastingdienst mee te sturen. Dit kunt u telefonisch bij de Belastingdienst opvragen: (0800) 0543. Bezoekt uw kind een basisschool op meer dan 20 km afstand van het woonadres? Dan vragen wij u een extra bijdrage. Deze is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Eigen bijdrage niet van toepassing

Heeft uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Dit geldt voor ten hoogste twee kinderen per gezin. De eigen bijdrage is ook niet van toepassing indien u fietsvergoeding ontvangt.

Hoe lang duurt het?

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 • De gemeente controleert of de gegevens op uw aanvraag correct en compleet zijn.
 • Is uw aanvraag onvolledig of onjuist: dan krijgt u de aanvraag terug. U kunt deze dan aanpassen en aanvullen.
 • Gebeurt dit niet, dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 • Is uw aanvraag wel compleet en juist? Dan beoordelen wij voor welk leerlingenvervoer uw kind in aanmerking komt.
 • Heeft u de aanvraag vóór 5 juni ingediend? Dan krijgt u vóór begin van het nieuwe schooljaar van ons bericht.
 • Heeft u de aanvraag gedurende het schooljaar ingediend? Dan krijgt u binnen 8 weken bericht. Die termijn kan eventueel verlengd worden tot 12 weken. 

Wilt u meer weten over de regels van het leerlingenvervoer?

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Mook en Middelaar kunt u hier (externe link)vinden. De regels voor het leerlingenvervoer kunt u hier vinden.(externe link)

Online aanvraag

U kunt hier uw online aanvraag voor leerlingenvervoer doen.https://www.mookenmiddelaar.nl/form/leerlingenvervoer/toelichting-0

Heeft deze informatie u geholpen?