In onze gemeente is duurzaamheid een belangrijk kompas. We willen onze fijne leefomgeving graag behouden voor toekomstige generaties. Goede afvalscheiding gaat ons hierbij helpen. In ons afval zitten nog veel waardevolle stoffen, die we kunnen hergebruiken. In 2022 gooit een gemiddelde inwoner van onze gemeente 95 kilogram huishoudelijk restafval per jaar weg. Hierbij zit 28% GFT-afval (en etensresten), 8% plastic, 5% papier, 12% puin, 3% hout, 5% textiel en 3% glas.

samenstelling restafval in 2022 in Mook en Middelaar

Goed scheiden is beter én goedkoper

Beter is het dit afval te scheiden. Plastic, papier en GFT worden huis-aan-huis door Dar opgehaald. Plastic en papier zijn al gratis, GFT wordt dat ook vanaf 1 januari 2023. Puin en hout brengt u naar de milieustraat. Op zaterdag in Mook of vanaf 2023 naar een van de andere DAR-milieustraten. Textiel en glas kunnen gratis in de daarvoor bestemde verzamelcontainers. Beter scheiden is niet alleen goed voor de toekomst, maar ook voor uw portemonnee. U betaalt namelijk voor restafval, terwijl goed gescheiden plastic, papier, textiel, glas, elektrische apparaten en luiers gratis zijn. En: GFT en etensresten vanaf 1 januari 2023 ook.

Twijfelt u welk afval waar hoort?

Weet u bijvoorbeeld niet zeker of een melkpak bij oud papier of plastic+ hoort? Kijk dan op de Dar app of op de afvalwegwijzer via www.dar.nl/afvalwijzer(externe link) Voer hier uw postcode en huisnummer in en bekijk welk afval waar hoort. 

Afval? We maken er wat van!

Meer weten over de vernieuwde afvalinzameling in onze gemeente vanaf 1 januari 2023? Klik op de Afval-knop op www.mookenmiddelaar.nl