Iemand die wel zelf wil stemmen maar op de dag van de verkiezing binnen Nederland in een andere gemeente verblijft kan een Kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan betrokkene in heel Nederland (inclusief Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) bij elk stembureau zijn stem uitbrengen.

Een kiezerspas aanvragen kan op 2 manieren.

Schriftelijk 

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk zaterdag 1 juni 2024 voor de verkiezing door de gemeente zijn ontvangen. Hebt u al een stempas in huis, dan moet u deze bij het verzoek meesturen. Mogelijk: tot en met zaterdag 1 juni 2024. 

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk op de dag voor de stemming 5 juni 2024 om 12 uur persoonlijk bij de gemeente gedaan worden. U moet dan in persoon naar het gemeentehuis komen. Daar toont u uw stempas en vraagt een kiezerspas aan. Mogelijk: tot en met 5 juni 2024 om 12.00 uur

Procedure

U haalt het formulier op bij de balie van het gemeentehuis of u download hier het formulier.  Dat kan vanaf heden. U vult het formulier in en zet een handtekening.

U kunt het ondertekende formulier en uw stempas:

  • per post sturen naar: Publieksbalie Verkiezingen, Postbus 200, 6585 ZK Mook
  • inleveren bij de publieksbalie. Als u het formulier aan de balie inlevert, laat u een geldig identiteitsbewijs zien. Alleen uzelf kunt het formulier inleveren.

Kiezerspas omzetten in onderhandse volmacht

Voor de verkiezing van het Europees Parlement geldt dat een kiezerspas kan worden omgezet in een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor u stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland. Mogelijk: tot en met op de dag van de verkiezingen

Vermissing kiezerspas

U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en u krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt u zowel zijn kiezerspas als een identiteitsdocument aan het stembureau.