Ouderen wonen steeds vaker langer thuis. Als het nodig is krijgen zij zorg en ondersteuning vanuit verschillende wetten en budgetten. Bijvoorbeeld bij de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bij de zorgverzekering via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en bij het zorgkantoor via de Wet langdurige zorg (Wlz). Het is soms best ingewikkeld om hier een weg in te vinden. Waar moet u zijn voor welke zorg?

Gratis Kennisloket

Ouderen uit onze gemeente kunnen voor uitgebreid advies terecht bij het gratis Kennisloket ‘Thuis in Blijvende Zorg’. Het Kennisloket adviseert over zorg thuis of in een zorginstelling en over de keuzes die u heeft. Weet u niet waar u moet zijn voor zorg? Heeft u meer zorg nodig dan vanuit de Wmo mogelijk is? Of: bent u bijvoorbeeld benieuwd naar zorgmogelijkheden in de toekomst? Neem dan contact op met het Kennisloket via (088) 131 16 57 of kijk op: www.vgz-zorgkantoren.nl/kennisloket(externe link). De medewerkers van het Kennisloket en de gemeente hebben goed contact met elkaar, zodat u makkelijker uw weg naar passende, blijvende zorg kunt vinden.

Hulp van de gemeente

Heeft u hulp nodig in het huishouden, dagbesteding of aangepast vervoer? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team via (024) 696 91 11 of sociaalteam@mookenmiddelaar.nl.