Wat is het?

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Als opgroeien of opvoeden (even) niet goed gaat, kunnen kinderen en hun ouders of opvoeders jeugd- en opvoedhulp krijgen. Het Sociaal Team zoekt samen met u en uw gezin naar een oplossing. Het gaat hierbij om jeugdigen van 0 tot 23 jaar.

Spoed

Het Sociaal Team is niet buiten kantooruren bereikbaar. In geval van jeugdhulp met spoed kan gebeld worden naar Jeugdbescherming Gelderland (0800) 995 55 99.

Hoe werkt het?

U meldt uw hulpvraag bij het Sociaal Team van de gemeente Mook en Middelaar:

  • U kunt tijdens het telefonisch spreekuur bellen met (024) 696 91 11. Het Sociaal Team is op maandag, woensdag en donderdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur telefonisch bereikbaar. Op het moment dat het Sociaal Team niet bereikbaar is, wordt er door Publiekszaken van de gemeente Mook & Middelaar een terugbelnotitie gemaakt. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
  • U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalteam@mookenmiddelaar.nl

U voert een gesprek met een jeugdconsulent van het Sociaal Team over de situatie van uw kind. U geeft aan waar u en/of uw kind hulp bij nodig heeft. U geeft het Sociaal Team alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind nodig heeft. Na het gesprek ontvangt u een onderzoeksverslag van de jeugdconsulent van het Sociaal Team. Hierin staat wat u met de jeugdconsulent hebt besproken. Als u hiermee akkoord bent, stuurt u dit onderzoeksverslag ondertekend terug. Als blijkt dat u en/of uw kind professionele hulp nodig hebt, dan schakelt het Sociaal Team deze hulp in.

Meer informatie opvoeding

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van GGD Gelderland-Zuid. Op deze website is informatie te vinden over opgroeien en opvoeden.

Wat moet ik doen?

U meldt uw hulpvraag bij het Sociaal Team van de gemeente Mook en Middelaar:

  • U kunt zelf contact opnemen met het Sociaal Team. Het Sociaal Team is op maandag, woensdag en donderdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur telefonisch bereikbaar via (024) 696 91 11. Op het moment dat het Sociaal Team niet bereikbaar is, wordt er door Publiekszaken een terugbelnotitie gemaakt. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
  • U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalteam@mookenmiddelaar.nl.

Wat kost het?

Jeugdhulp is gratis. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage.

Hoelang duurt het?

  • Het Sociaal Team moet binnen 6 weken nadat u melding hebt gedaan het onderzoek uitvoeren.
  • Als u na het onderzoek een aanvraag hebt ingediend, moet de gemeente hier binnen 2 weken op beslissen.
  • Als het Sociaal Team langer dan 6 weken doet over het onderzoek, mag u na 6 weken evengoed een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten tot het onderzoek afgerond is.